Najnoviji trendovi u HR menadžmentu

HR lideri moraju imati sveobuhvatno razumevanje unutrašnjih rizika i njihovih implikacija kako bi efikasno reagovali. U daljem tekstu saznajte najnovije rizike, strategije i trendove u HR menadžmentu.

161
Najnoviji trendovi u HR menadžmentu
- Sponzor članka -hikvision srbija

6 Strategija za uspeh

U današnjem izuzetno konkurentnom poslovnom okruženju, upravljanje ljudskim resursima (HR) postalo je ključni aspekt svake organizacije. HR lideri igraju presudnu ulogu u prepoznavanju i smanjenju rizika koji potencijalno mogu da ugroze reputaciju kompanije, finansijsku stabilnost i ukupan poslovni uspeh. Implementacijom efikasnih strategija upravljanja rizicima, HR lideri mogu zaštititi svoju organizaciju od unutrašnjih rizika koji mogu nastati od strane zaposlenih, saradnika ili spoljnih dobavljača. Ovaj članak će istražiti značaj upravljanja rizicima u oblasti HR i navesti 6 strategija koje HR lideri mogu primeniti kako bi uspešno umanjili unutrašnje rizike i povećali produktivnost.

Razumevanje unutrašnjih rizika i njihov uticaj na organizacije

Unutrašnji rizik se odnosi na potencijalne pretnje koje se pojavljuju unutar organizacije. Ovi rizici mogu se manifestovati u različitim oblicima, kao što su curenje podataka, odavanje poslovnih tajni, prevare, krađe, zloupotrebe ili neprihvatljivo ponašanje. Uticaj unutrašnjih rizika može biti razoran, dovodeći do značajnih finansijskih gubitaka, štete ugledu brenda, pa čak i pravnih posledica. HR lideri moraju imati sveobuhvatno razumevanje unutrašnjih rizika i njihovih implikacija kako bi efikasno reagovali i umanjili ove rizike.

Uloga HR lidera u smanjenju unutrašnjih rizika i povećanju produktivnosti

HR lideri su na čelu upravljanja ljudskim kapitalom unutar organizacije. Imaju jedinstvenu poziciju koja im omogućava da identifikuju i reaguju na unutrašnje rizike pre nego što eskaliraju. Oni mogu doprineti smanjenju unutrašnjih rizika putem različitih metoda, uključujući implementaciju čvrstih procesa regrutovanja i integracije novih zaposlenih, razvoj i sprovođenje jasnih politika i procedura, te negovanje kulture etike i usaglašenosti sa zakonodavstvom. Kroz blisku saradnju sa drugim sektorima, kao što su IT i pravni sektor, HR lideri mogu kreirati celovit okvir za upravljanje rizicima koji štiti organizaciju od unutrašnjih pretnji.

6 Strategija za uspešno upravljanja ljudskim resursima

Da bi efikasno upravljali unutrašnjim rizicima, HR lideri moraju sprovesti temeljnu procenu rizika u oblasti ljudskih resursa. Ova procena uključuje identifikaciju potencijalnih rizika, ocenu verovatnoće i uticaja tih rizika, te razvoj odgovarajućih strategija za umanjivanje rizika. Oni to mogu započeti pregledom postojećih HR politika, procedura i praksi kako bi identifikovali eventualne praznine ili ranjivosti. Zatim mogu sprovesti intervjue i ankete sa zaposlenima kako bi dobili uvide u potencijalne unutrašnje rizike. Dodatno, HR lideri trebaju da analiziraju podatke vezane za produktivnost zaposlenih, ponašanje i pristup osetljivim informacijama.

HR Photo 1

1) Analiza odnosa sa zaposlenima  putem anketa i mehanizama povratnih informacija kako bi se procenilo zadovoljstvo i moral zaposlenih. Česta greška u praksi je nedostatak pristupačnih kanala za zaposlene da izraze svoju zabrinutost ili prigovor. Ovaj nedostatak dovodi do povećanih stopa fluktuacije radne snage, te česte promene zaposlenih, smanjene produktivnosti i negovanja neadekvatne radne kulture.

Odnosi sa zaposlenima obuhvataju interakcije i odnose između organizacije i njenih zaposlenih. Visok nivo angažovanosti zaposlenih povezan je sa povećanim zadovoljstvom poslom, nižim stopama fluktuacije radne snage, većom produktivnošću i pozitivnijom radnom kulturom. Zaposleni koji su adekvatno angažovani su skloniji emocionalnoj predanosti svom poslu, što dovodi do boljeg radnog učinka i spremnosti zaposlenih da preduzmu dodatne napore u najboljem interesu organizacije.

Da bi ocenile odnose sa zaposlenima i njihovo angažovanje, organizacije često koriste ankete i mehanizme povratnih informacija. Ovi alati pružaju dragocene uvide u zadovoljstvo zaposlenih, moral i ukupno zdravlje radnog okruženja. Ankete mogu ocenjivati različite aspekte iskustva zaposlenih, od zadovoljstva poslom i ravnoteže između posla i privatnog života do percepcije liderstva i organizacione kulture.

Jedan od najvidljivijih problema koji muči mnoge organizacije je nedostatak pristupačnih kanala za zaposlene da izraze svoju zabrinutost ili pruže povratnu informaciju. Odsustvo transparentne komunikacije može imati teške posledice. Zaposleni se mogu osećati nedovoljno cenjenim, nenagrađenim i nemoćnima. Njihova zabrinutost, bilo da se odnose na poslovne probleme, međuljudske konflikte ili sugestije za poboljšanje poslovanja, mogu tinjati u tišini i odraziti se na sveukupno nezadovoljstvo.

Posledice nedostatka pristupačnih kanala za povratne informacije zaposlenih su značajne:

 • Povećane stope fluktuacije radne snage: Kada zaposleni osete da njihovu zabrinutost niko niti vidi, niti čuje, velika je verovatnoća da će potražiti druge poslovne prilike. Visoke stope fluktuacije ne samo da dovode do finansijskih gubitaka, već i remete produktivnost i moral u kolektivu.
 • Smanjena produktivnost: Zaposleni koji su nedovoljno angažovani ili nezadovoljni manje su skloni da daju najbolje od sebe. Nedostatak motivacije može dovesti do smanjene produktivnosti i neefikasnosti, i najverovatnije do prevara i/ili pronevera.
 • Loša radna kultura: Radno okruženje koje guši otvorenu komunikaciju i mogućnost povratne informacije od strane zaposlenih, neguje kulturu straha, nepoverenja i sveukupne negativnosti. Ovakva kultura u okviru jedne organizacione jedinice može biti zarazna, dodatno narušavajući reputaciju i uspeh cele organizacije.

Da bi se suočile sa ovim izazovima i stvorile pozitivnu radnu kulturu, organizacije treba da stave naglasak na pristupačne kanale za povratne informacije i komunikaciju. Sprovođenje anketa u redovnim intervalima radi procene zadovoljstva zaposlenih i prikupljanja njihovih povratnih informacija. Pružanje zaposlenima anonimnih kanala za prijavljivanje pritužbi, podstičući time otvorenu i iskrenu komunikaciju. Nije dovoljno prikupiti povratne informacije; organizacije moraju i delovati na osnovu njih, odnosno, preduzeti odgovarajuće mere. Zaposleni moraju videti da se njihova zabrinutost shvata ozbiljno i da se problemi rešavaju. Transparentnost i odgovornost treba da budu osnovne vrednosti organizacije, a to se može postići kroz podsticanje otvorenog dijaloga, konstruktivne kritike i saradnje među zaposlenima.

DIREKTORI, GDE STE? Uz ove liderske osobine zaposleni će vas voleti još više

Osim toga, u nekim razvijem društvima, postoje i programi pomoći zaposlenima koji im pružaju vredne resurse za rešavanje ličnih i poslovnih izazova kao što su stres, mentalni problemi ili porodični problemi. Ovi programi služe da promovišu zdravije radno okruženje, smanjujući time izostanke i fluktuaciju povezanu sa ličnim problemima, što na kraju doprinosi dobrobiti zaposlenih i produktivnosti organizacije.

Na kraju, evaluacija odnosa sa zaposlenima putem anketa i mehanizama povratnih informacija nije samo dobra praksa; to je neophodnost za savremene organizacije. Nedostatak pristupačnih kanala za zaposlene da izraze svoju zabrinutost ili pruže povratne informacije gotovo uvek rezultira povećanim stopama fluktuacije radne snage, smanjenom produktivnošću i toksičnom radnom kulturom. Nasuprot tome, organizacije koje postavljaju transparentnu komunikaciju i mehanizme povratnih informacija na visoko mesto razvijaju zdraviju, produktivniju i angažovaniju radnu snagu. Aktivnim slušanjem zaposlenih i preduzimanjem koraka za rešavanje njihovih briga, organizacije mogu transformisati svoju poslovnu kulturu na bolje, a u konačnom, dobijaju priliku da ubiraju plodove unapređenih performansi, produktivnosti i uspeha.

2) Pažljiv „lov“ na talente i proces integracije novih zaposlenih je od suštinskog značaja. Ovo uključuje detaljnu analizu procedura regrutacije, sa fokusom na strategije raznolikosti i inkluzije, kao i ocenu efikasnosti programa integracije. Zanemarivanje ovog aspekta često dovodi do nedostatka inicijativa za raznolikost, što rezultira pretežno homogenim radnim osobljem. Kao posledica toga, nedostatak raznolikosti guši kreativnost, inovaciju i može dovesti do potencijalnih tužbi zbog diskriminacije.

„Lov“ na talente i integracija novih zaposlenih nije puko popunjavanje slobodnih radnih mesta; to su strateški mostovi ka stvaranju raznolike i inkluzivne radne snage koja podstiče inovaciju i uspeh. Raznovrsni timovi donose širi spektar perspektiva, ideja i iskustava, podstičući inovaciju i rešavanje problema. Inkluzivno radno okruženje osigurava da se svi zaposleni osećaju cenjeni i saslušani, što dovodi do većeg angažovanja i produktivnosti. Mnoge zemlje imaju zakone koji zahtevaju raznolikost i zabranu diskriminacije, što je, ne samo dobra praksa, već i pravna obaveza.

Efikasan „lov“ na talente počinje pažljivim pregledom procedura regrutacije, što uključuje:

Strategije za raznolikost i inkluziju: Osiguravanje da opisi poslova i zahtevi budu nepristrasni i da podstiču aplikacije iz različitih okruženja. Raznoliki paneli za regrutaciju takođe mogu napraviti razliku.

Pristup „nepopularnim“ grupama: Aktivno kontaktiranje „nepopularnih“ zajednica, fakulteta ili organizacija kako biste privukli širi talenat.

Strukturirani razgovori: Implementiranje strukturiranih razgovora i evaluacija kako bi se smanjila nesvesna pristrasnost i obezbedila pravičnost u procesu selekcije.

Sledeći ključan korak u integrisanju novih talenata je ocena programa integracije, koja bi trebala da uključuje:

Obuke o inkluzivnosti: Pružanje obuka koje ističu posvećenost organizacije raznolikosti i inkluziji, obučavajući nove zaposlene o kulturi i vrednostima kompanije.

Programi mentorstva i podrške: Kreiranje programa mentorstva i sistema podrške za nove zaposlene, pomažući im da se osećaju dobrodošlima i podržanima dok se prilagođavaju radnom okruženju.

Povratne informacije o performansama: Redovni mehanizmi za povratne informacije koji procenjuju koliko dobro funkcioniše proces integracije i da li postoje oblasti za poboljšanje.

Zanemarivanje pažljive analize selektovanja talenata i procesa integracije može imati duboke posledice. Bez odgovarajućih inicijativa za raznolikost, organizacije rizikuju da imaju pretežno uniformno radno osoblje kome nedostaje različitost perspektiva i iskustava. Nedostatak raznolikosti koči kreativnost i inovaciju, jer su različiti pogledi ključni za rešavanje problema i izazova. Nedostatak odgovarajućih inicijativa za raznolikost može otvoriti organizaciju potencijalnim tužbama zbog diskriminacije, šteteći njenom ugledu u pravnom statusu.

Da biste izgradili raznoliku i inovativnu radnu snagu putem selekcije talenata i integracije, jasno definišite ciljeve raznolikosti i inkluzije i držite organizaciju odgovornom za njihovo ostvarivanje. Pružite obuke o nesvesnoj i nenamernoj pristrasnosti, inkluzivnosti i kulturnoj kompetenciji HR timovima i zaposlenima uključenim u regrutaciju i integraciju. Redovno prikupljajte povratne informacije od novih zaposlenih i vršite potrebna prilagođavanja procesa selekcije talenata i integracije.

KO KAŽE DA NE MOGU? ŽENE U SEKTORU BEZBEDNOSTI

Zaključno, detaljno selektovanje talenata i integracija sa fokusom na raznolikost i inkluziju više nije opcija već strateška neophodnost svih organizacija. Zanemarivanje ovih aspekata može rezultirati homogenim radnim osobljem koje guši kreativnost i inovaciju i izlaže organizaciju potencijalnim tužbama zbog diskriminacije. Da bi ostale konkurentne i negovale kulturu inkluzivnosti i inovacije, organizacije moraju prihvatiti raznolikost i preduzeti korake kako bi osigurale da njihovi procesi regrutacije i integracije odražavaju ove vrednosti.

3) Privlačenje i negovanje talenata: U dinamičnom pejzažu savremenih radnih mesta, dinamike u radnom vremenu, radnom mestu i geoprostorna blizina koju nam je obezbedio internet, zahteva od organizacija ne samo da tragaju i  privlače najbolje talente, već i negovanje i profesionalno usavršavanje tih talenata. Ispitivanje učinka tokom obuke i razvoja nije samo dobra praksa; to je osnovni zahtev kako bi se osiguralo da zaposleni dobiju neophodnu obuku, a za kompaniju je imperativ da kontinuirano ocenjuje uticaj programa razvoja na zaposlene. Nažalost, čest propust u ovoj oblasti je zanemarivanje kontinuiranog razvoja veština, što rezultira prazninama u veštinama, smanjenom produktivnošću i nezadovoljstvom zaposlenih.

Efikasni programi obuke i razvoja su žila kucavica svake organizacije koja gleda unapred i anticipira poslovne poduhvate. Ovi programi pomažu zaposlenima da steknu nove veštine i usavrše postojeće, osiguravajući da ostanu konkurentni u svojim ulogama. Dobro obučena radna snaga je efikasnija i doprinosi povećanoj produktivnosti i ukupnom organizacionom poduhvatu. Pružanje prilika za rast i razvoj ključno je za zadovoljstvo i zadržavanje zaposlenih. Zaposleni koji redovno prolaze obuku bolje su opremljeni za inovaciju i prilagođavanje promenljivim trendovima u industriji.

Jedna od najčešćih propusta u oblasti obuke i razvoja jeste nedostatak fokusa na kontinuirani razvoj veština. Bez posvećenosti stalnoj obuci i razvoju veština, zaposleni rizikuju da ostanu zaostali u svojim oblastima, što dovodi do praznina u veštinama koje ometaju njihovu sposobnost da ispune zahteve svojih radnih mesta. Praznine u veštinama rezultiraju smanjenom produktivnošću i nedovoljnim performansama, što utiče na ukupnu efikasnost organizacije. Zaposleni koji primete nedostatak investicija u svoj rast mogu postati nezadovoljni svojim ulogama, što dovodi do smanjenja morala i povećane fluktuacije radne snage.

Da bi se rešio ovaj propust i negovala kulturu kontinuiranog razvoja veština, organizacije treba da preduzmu nekoliko ključnih koraka: Redovno sprovoditi procene potreba za obukom unutar organizacije kako bi se identifikovale praznine u veštinama i prilike za razvoj. Kreirati individualne planove razvoja za zaposlene, fokusirajući se na njihove specifične zahteve u vezi sa veštinama i karijernim ciljevima. Promovisati kulturu učenja unutar organizacije, podstičući zaposlene da traže prilike za obuku i pružajući resurse za podršku. Redovno ocenjivati uticaj programa obuke i razvoja, ne samo uzimajući u obzir prisustvo, već i kako se stečene veštine primenjuju na konkretnom radnom mestu.

Organizacije koje ne održavaju veštine svoje radne snage mogu izgubiti konkurentske prednosti u brzo promenljivim industrijama. Praznine u veštinama smanjuju efikasnost i produktivnost, dovodeći do potencijalnih finansijskih gubitaka i propuštenih strateških prilika. Nezadovoljni zaposleni koji ne vide prilike za rast skloniji su traženju posla kod drugog poslodavca, što dovodi do neželjenog odliva radne snage.

Motivacija zaposlenih u privatnoj bezbednosti

Zaključno, istraživanje napora u obuci i razvoju je ključno za negovanje talenata i obezbeđivanje uspeha organizacije. Zanemarivanje kontinuiranog razvoja veština može dovesti do praznina u veštinama, smanjene produktivnosti i nezadovoljstva zaposlenih, što na kraju ometa sposobnost organizacije da ostane konkurentna. Prepoznavanjem važnosti stalnog razvoja veština i primenom strategija za njenu realizaciju, organizacije mogu osnažiti svoje zaposlene, povećati produktivnost i zadržati lidersku poziciju u okviru svojih industrija. Na taj način, organizacija investira, ne samo u rast svojih zaposlenih, već i u sopstveni kontinuirani uspeh.

HR 2

4) Redovna procena naknada; plata, zarada, drugih primanja i beneficija. Održavanje fer i pravedne strukture naknade i beneficija od suštinskog je značaja kako biste privukli i zadržali vrhunski talenat. Da biste ovo postigli, sprovođenje sveobuhvatne procene naknade i beneficija je neophodno. Ovaj proces podrazumeva pažljivu reviziju struktura naknada, paketa beneficija i praksi jednakih plata kako bi se osiguralo da ste lišeni bilo kakvih dispariteta u isplatama vezanim za pol, rasu ili druge diskriminatorne faktore. Takvi dispariteti mogu dovesti ne samo do pravnih posledica, već i do smanjenja morala zaposlenih i erozije talenata, što na kraju šteti sposobnosti organizacije da održi uspeh na današnjem konkurentnom tržištu rada.

Naknade i beneficije nisu samo brojke na računu; one predstavljaju obavezu organizacije da tretira zaposlene fer, s poštovanjem i dostojanstvom.

Sveobuhvatna procena obezbeđuje:

Praksu fer plaćanja: Strukture naknade treba da budu dizajnirane tako da nagrađuju veštine, iskustvo i performanse umesto ličnih karakteristika kao što su pol, rasa ili godine.

Dobrobit zaposlenih: Paketi beneficija treba da obuhvate opšte blagostanje zaposlenih, uključujući zdravstveno i penziono osiguranje i ravnotežu između posla i privatnog života.

Pravna i etička odgovornost: Praksa jednakih plata za radnog mesta sa identičnim karakteristikama je od suštinske važnosti, ne samo za održavanje konkurentske prednosti, već i za poštovanje zakona i propisa koji se odnose na jednakost plata i nediskriminaciju.

Prevencija gubitaka: Sveobuhvatna procena naknade i beneficija takođe ima ključnu ulogu u prevenciji gubitaka tako što smanjuje pravne izazove i finansijske rizike povezane s disparitetima u isplatama.

Dispariteti u isplatama na osnovu pola, rase ili drugih faktora predstavljaju značajan problem u radnoj snazi. Takvi dispariteti mogu imati duboke implikacije. Nejednakost u isplatama na osnovu pola ili rase može dovesti do pravnih posledica i rezultirati kaznama i narušavanjem ugleda organizacije. Kada zaposleni percipiraju disparitete u isplatama unutar svoje organizacije, moral pada. Mogu postati neangažovani, što dovodi do smanjenja produktivnosti i povećanja stope fluktuacije radne snage. Erozija talenata je možda jedna od najvažnijih posledica. Vrhunski talenti traže organizacije koje promovišu fer i ravnopravne uslove, pa dispariteti mogu dovesti do gubitka vrednih zaposlenih koji su od vitalnog značaja za organizaciju.

Da bi se rešile ovih dispariteta i stvorile fer i ravnopravnu radnu sredina, organizacije treba da preduzmu proaktivne mere:

 • Redovne provere: Sprovodite redovne revizije jednakosti plata kako biste identifikovali i ispravili disparitete na osnovu pola, rase ili drugih diskriminatornih faktora.
 • Transparentna politika naknade: Učinite politiku naknade transparentnom i efikasno je komunicirajte zaposlenima. Zaposleni treba da razumeju kako se njihova naknada određuje i da imaju poverenje u fer sistem.
 • Inicijative za raznolikost i inkluziju: Implementirajte strategije za raznolikost i inkluziju kako biste obezbedili raznoliku radnu snagu, promovišući sredinu u kojoj se razlike slave, a diskriminacija aktivno odvraća.
 • Redovni pregledi plata: Konstantno analizirajte i prilagođavajte pakete naknade i beneficija kako biste se prilagodili promenama na tržištu rada, potrebama zaposlenih i pravnom okviru.

Zanemarivanje procene naknade i beneficija može imati dalekosežne posledice. Dispariteti u isplatama mogu dovesti do pravnih sankcija i regulatornih kazni, što rezultira značajnim finansijskim gubicima. Radna snaga pogođena disparitetima u isplatama može postati neangažovana i nezadovoljna, što dovodi do smanjenja produktivnosti i povećanja stope fluktuacije. Vrhunski talenat će verovatno tražiti prilike na drugim mestima i organizacijama koje promovišu jednakost i fer tretman, što vodi do gubitka ključnih talenata.

Zaključno, sprovođenje procene naknade i beneficija nije samo stvar dobre prakse; to je osnovni zahtev na današnjem konkurentnom tržištu rada. Uklanjanje dispariteta u isplatama vezanim za pol, rasu ili druge faktore ključno je za pridržavanje zakonskih propisa i organizacioni uspeh. Promovisanjem jednakosti plata i posvećenošću fer i ravnopravnoj naknadi i beneficijama, organizacije ne samo da ispunjavaju svoje zakonske i etičke obaveze, već i privlače i zadržavaju vrhunski talenat, što na kraju doprinosi njihovom sopstvenom uspehu i uspehu njihovih zaposlenih.

5) Analiza procese upravljanja radnim učinkom. U svetu današnjeg radnog okruženja, efikasnost upravljanja produktivnošću ne sme biti potcenjena. Kako biste osigurali da su zaposleni motivisani, usklađeni sa ciljevima organizacije i da rade na vrhunskom nivou, od suštinskog je značaja pažljivo analizirati procese upravljanja radnim performansama. To podrazumeva sveobuhvatnu evaluaciju sistema procene radnog učinka, efikasnosti mehanizama povratnih informacija i njihove usklađenosti sa opštim ciljevima organizacije. Kada su ovi elementi dobro integrisani, oni doprinose minimiziranju problema kao što su smanjenje motivacije zaposlenih, sporovi koji proizlaze iz nejasnih očekivanja u vezi sa radnim učinkom i neminovna neujednačena produktivnost. Ovi problemi mogu imati štetan uticaj na ukupan učinak organizacije i zadovoljstvo zaposlenih.

Upravljanje radnim učinkom podrazumeva mnogo više od godišnjeg pregleda performansi; obuhvata niz praksi i procesa dizajniranih da unaprede izvrsnost u radnoj snazi.

Efikasno upravljanje radnim učinkom osigurava da zaposleni redovno dobijaju konstruktivne povratne informacije o svojim performansama, jakim stranama i oblastima koje treba unaprediti. Individualni i timski ciljevi usklađeni su sa opštim ciljevima organizacije, stvaraju osećaj svrhe i pravca. Zaposleni su motivisani da se ističu kroz priznanja, sistem nagrađivanja i prilike za rast i razvoj.

Da bi uvećale koristi od upravljanja radnim učinkom, organizacije treba pažljivo da analiziraju ove ključne aspekte:

 • Sistem procene radnog učinka: Redovno ocenjujte sistem procene radnog učinka kako biste osigurali da je fer, transparentan i konstruktivan. Procena bi trebala biti dvosmerna komunikacija, a ne jednostrana kritika.
 • Mehanizmi povratnih informacija: Procenite efikasnost mehanizama povratnih informacija. Zaposleni bi trebali dobijati povratne informacije kontinuirano, i to prilagođene njihovim potrebama i performansama.
 • Usklađivanje ciljeva: Procenite usklađivanje individualnih ciljeva sa organizacionim ciljevima. Ova usklađenost je ključna kako bi se osiguralo da se svi kreću ka zajedničkom cilju.

Zanemarivanje analize procesa upravljanja radnim učinkom može imati dalekosežne posledice. Bez odgovarajućeg upravljanja, zaposleni mogu izgubiti motivaciju i distancirati se od svog rada, što dovodi do smanjene produktivnosti i veće stope fluktuacije radne snage. Takođe, kada očekivanja u vezi sa radnim učinkom nisu jasna ili kada se proces procene percipira kao nefer, neminovno se stvara sporna situacija koja ne odgovara ni zaposlenom ni organizaciji. Ti sporovi mogu biti štetni za moral svih zaposlenih u organizaciji. Kada upravljanje radnim učinkom nije dosledno, dolazi do neujednačene produktivnosti, koja stvara disparitet u kvalitetu obavljenog posla.

Da bi optimizirale upravljanje radnim učinkom i izbegle ove posledice, organizacije treba da razmotre sledeće korake: Implementirajte kulturu kontinuiranih povratnih informacija gde zaposleni redovno primaju konstruktivne povratne informacije i mogu izraziti svoje zabrinutosti i sugestije. Osigurajte da se individualni i timski ciljevi usklađuju sa strategijskim ciljevima organizacije. Ova usklađenost pruža jasnoću i motivaciju zaposlenima. Investirajte u obuku i razvoj za menadžere i zaposlene kako biste unapredili njihove veštine upravljanja radnim učinkom. Redovno ocenjujte i prilagođavajte sistem upravljanja radnim učinkom kako biste ga uskladili sa evoluirajućim organizacionim ciljevima i potrebama zaposlenih.

Zaključno, pažljiva analiza procesa upravljanja performansama nije samo stvar dobre prakse, već strateška neophodnost u današnjem konkurentnom radnom okruženju. Osiguranje da je sistem procene radnog učinka fer i konstruktivan, da su mehanizmi povratnih informacija efikasni i da se individualni ciljevi usklađuju sa organizacionim ciljevima ključno je za održavanje visoke motivacije i produktivnosti zaposlenih. Stvaranjem kulture koja podstiče kontinuirano unapređenje i usklađenost sa opštim ciljevima, organizacije mogu maksimizirati potencijal za uspeh, stvarajući tako motivisanu, angažovaniju i produktivniju radnu snagu. Na kraju, to doprinosi izuzetnosti unutar organizacije.

6) Usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Sprovođenje temeljne reviziju politika privatnosti, s posebnim fokusom na zaštitu podataka o ličnosti zaposlenih je imperativ svake organizacije, bez obzira veličinu ili vrstu delatnosti. U eri u kojoj dominiraju informacije i tehnologija, zaštita osetljivih podataka, posebno ličnih podataka zaposlenih, postala je od suštinskog značaja. Kako bi osigurale da podaci ostanu poverljivi i sigurni, organizacije moraju sprovesti proces usklađivanja sa Zakonom i temeljnu reviziju svojih protokola za zaštitu podataka o ličnosti i privatnosti. Zapanjujuće je to da veći broj kompanija koje posluju u Srbiji, a čiji kapital je u vlasništvu domaćih državljana, totalno zanemaruje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ili tamo gde i postoji neka ideja o privatnosti, postoji i učestala manjkavost u vezi sa nedovoljnim merama zaštite podataka. Ovi propusti mogu imati ozbiljne posledice, uključujući curenje podataka, zloupotreba osetljivih podataka o zaposlenima, pravna odgovornost i erozija poverenja kako među zaposlenima tako i među zainteresovanim stranama, naročito potencijalnih ino partnera. Zaštita podataka o ličnosti nije samo pravna obaveza, već je i suštinska za održavanje jake i pouzdane organizacione reputacije.

Zaštita podataka i privatnost se prostire izvan samog usaglašavanja; to su ključni elementi za očuvanje poverenja i etičkog postupanja sa osetljivim podacima.

Efikasna zaštita podataka obezbeđuje:

 • Poverljivost: Lični podaci zaposlenih čuvaju se kao poverljivi i samo ovlašćeni kadar ima pristup njima.
 • Integritet: Podaci se čuvaju na način koji se obezbeđuje njihova tačnost i pouzdanost.
 • Dostupnost: Podaci su dostupni kada je potrebno, bez prekida ili gubitaka usled neovlašćenog pristupa ili sajber napada.

Da bi se obezbedile podaci o ličnosti zaposlenih i očuvalo poverenje, organizacije moraju uskladiti svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i sprovesti temeljnu reviziju politika privatnosti, sa posebnim naglaskom na sledeće ključne oblasti:

 • Politike zaštite podataka: Procenite postojeće politike zaštite podataka i procedure kako biste osigurali ispunjenje trenutnih zakonskih zahteva i najboljih praksi u industriji.
 • Kontrola pristupa: Implementirajte snažnu kontrolu pristupa kako biste ograničili pristup podacima samo ovlašćenim osobama. To uključuje procese autentifikacije i ovlašćenja korisnika.
 • Enkripcija: Koristite mere enkripcije kako biste zaštitili podatke tokom prenosa i u statusu mirovanja, čineći ih nedostupnim neovlašćenim licima.
 • Redovne provere: Redovno sprovodite provere i ocene bezbednosti podataka kako biste identifikovali ranjivosti i oblasti za unapređenje.

Zanemarivanje revizije i jačanja protokola za zaštitu podataka i privatnost može dovesti do ozbiljnih posledica. Bezbednosni propusti mogu rezultirati curenjem podataka, izlaganjem osetljivih ličnih podataka zaposlenih trećim licima, što dovodi do gubitka poverenja kako među zaposlenima tako i među zainteresovanim stranama. Curenje podataka često dovodi do pravnih odgovornosti, uključujući kazne koje mogu imati značajan finansijski i reputacioni uticaj. Poverenje je teško ponovo izgraditi nakon što se izgubi. Curenje podataka i propusti u bezbednosti mogu dovesti do opadanja poverenja, kako unutar organizacije tako i među klijentima i partnerima.

Da bi se optimizovala zaštita podataka o ličnosti zaposlenih, organizacije treba da razmotre sledeće ključne korake: Integracija sveobuhvatnih protokola za usaglašavanje sa Zakonom, i obuka zaposlenih o najboljim praksama u zaštiti podataka, podizanje svesti i odgovornosti. Razvoj robusnog plana za odgovor na incidente kako bi se brzo i efikasno reagovalo na curenje podataka, minimizirajući potencijalne štete. Imenovanje službenika za zaštitu podataka odgovornih za obezbeđivanje usaglašenosti i zaštite podataka unutar organizacije. Investiranje u napredne tehnologije enkripcije i višekratnu autentifikaciju u cilju jačanja bezbednosti podataka.

Zaključno, sprovođenje temeljne revizije politika za zaštitu podataka i privatnosti nije samo formalnost; to je osnovna potreba za organizacije današnjeg doba. Najčešći nedostatak u mnogim organizacijama jeste totalna neusaglašenost ili prisustvo nedovoljnih mera zaštite podataka. Zanemarivanje ovih mera može dovesti do curenja podataka, pravnih odgovornosti i erozije poverenja među zaposlenima i zainteresovanim stranama. Zaštita ličnih podataka zaposlenih nije samo pravna obaveza, već i etički imperativ ključan za očuvanje jake i pouzdane organizacione reputacije. Definisanje zaštite podataka kao prioritet, organizacije mogu zaštititi osetljive informacije, umanjiti rizike i očuvati poverenje unutar radnog okruženja i izvan njega. Krajnje, ovo služi jačanju integriteta i pouzdanosti organizacije u eri u kojoj su podaci od suštinskog značaja.

* * *

HR 3

HR menadžment igra ključnu ulogu u upravljanju rizicima u organizacijama koristeći niz strategija koje vode ka očuvanju integriteta, sigurnosti i uspešnosti. Kroz analizu odnosa sa zaposlenima putem anketa i mehanizama povratnih informacija, HR menadžment dobija uvid u zadovoljstvo i moral zaposlenih, što je od suštinskog značaja za identifikaciju potencijalnih unutrašnjih rizika.

Pronalaženje talenata i pažljiv proces integracije novih zaposlenih pomažu u stvaranju pouzdanog i kompetentnog tima, smanjujući rizik od nesavladivih problema. Privlačenje i negovanje talenata, zajedno sa redovnom procenom naknada, plata, zarada i beneficija, doprinosi zadovoljstvu zaposlenih, što smanjuje rizik od fluktuacije kadrova.

Analiza procesa upravljanja radnim učinkom omogućava identifikaciju i rešavanje problema koji bi mogli izazvati unutrašnje rizike. Usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti je od suštinskog značaja kako bi se sprečile pravne komplikacije i gubitak poverljivih informacija.

Napomena da zaposleni ne treba samo dobro da budu plaćeni, već i cenjeni i vrednovani, ističe važnost izgradnje povoljnog radnog okruženja koje će motivisati zaposlene da ostanu verni organizaciji.

Najveći rizik svake organizacije dolazi iznutra, od ljudi koji imaju pristup informacijama i resursima. To su zaposleni, osobe koje su ključni za proces poslovanja. Stoga, HR menadžment ima kritičnu ulogu u identifikaciji, praćenju i smanjenju rizika povezanih sa zaposlenima. Integracija ovih strategija u HR praksu pomaže organizacijama da stvore kulturu rizika i budnosti, smanjujući potencijalnu štetu i osiguravajući dugoročni uspeh.

GDPRZa više informacija o efikasnim strategijama za zaštitu ličnih podataka i kako lideri u oblasti ljudskih resursa mogu suzbiti probleme privatnosti, posetite našu veb stranicu na adresi https://www.dpo-gdpr.rs/

5/5 - (1 vote)
Prethodni članakVIDEO NADZOR U STAMBENIM ZGRADAMA: KOMŠIJA ILI ŠPIJUN?
Sledeći članakKLIJENTI I OBEZBEĐENJE: Da li vaša zabluda postaje vaša slaba tačka?