Zašto je ISO 14001 bitan za vaše poslovanje?

ISO 14001 relevantan je za svaku organizaciju! Treba da ga primenjuje svaka organizacija koja želi da uspostavi, poboljša ili održi sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa utvrđenom politikom i zahtevima. ISO 14001 je od značaja za svaku organzaciju koju karakterišu visokorizični ili niskorizični procesi, proizvodnja, prerada.... Primenom okivra zahteva i smernica ISO 14001 postiže se upravljanje ekološkim rizicima, a po automatizmu smanjuje i izloženost firme, njenog poslovanja, imovine i lica ekološkim katastrofama koji mogu biti visokorizični i dovesti kompletnu korporarativnu strukturu (lica, kapital, poslovanje) u pitanje.

564
Zašto je ISO 14001 bitan za vaše poslovanje?
- Sponzor članka -hikvision srbija

Šta predstavlja ISO 14001?

ISO 14001 je međunarodni standard koji utvrđuje zahteve za efikasnim sistemom upravljanja i pruža okvir koji organizacija može slediti u upravljanju zaštitom životne sredine (EMS).

ISO 14001 pripada familiji standarda ISO 14000  upravljanju životnom sredinom, nije obavezujući, već je njegova implementacija na dobrovoljnoj bazi, a sa druge strane  je preporuka eksperata korporativne bezbednosti. Njegova integracija sa drugim standardima sistema upravljanja, najčešće ISO 9001, doprinosi lakšem, kvalitetnije i uspešnijem postizanju organizacionih ciljeva.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) definiše sistem upravljanja životnom sredinom kao „deo sistema upravljanja koji se koristi za upravljanje aspektima životne sredine, ispunjavanje obaveza u pogledu usklađenosti i identifikovanje rizika i prilika“. Okvir u standardu ISO 14001 može se koristiti u okviru plana neprekidnog unapređenja (PDCA).

KO TREBA DA KORISTI ISO 14001?

ISO 14001 treba da koristi svaka organizacija koja želi da uspostavi, poboljša ili održi sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa utvrđenom politikom i zahtevima. ISO 14001 je od značaja za svaku organzaciju koju karakterišu visokorizični ili niskorizični procesi, proizvodnja, prerada i drugo. Zahtevi standarda mogu se ugraditi u bilo koji sistem upravljanja životnom sredinom, uključujući industriju organizacije, ekološku politiku, ponudu proizvoda i usluga… ISO 14001 je relevantan za sve organizacije, bez obzira na veličinu, lokaciju, sektor ili industriju. Na najvišem nivou, ISO 14001 pokriva sledeće:

 • kontekst organizacije
 • upravljanje
 • planiranje
 • podršku
 • operacije i koordinaciju
 • procenu uticaja
 • prosperitet

Korišćenje ISO 14001: 2015 ima brojne prednosti za organizacije sa sistemima upravljanja zaštitom životne sredine. Organizacije i kompanije otkrivaju da im korišćenje standarda pomaže da:

 • poboljšaju efikasnost svojih resursa
 • smanjuju otpad
 • smanjuju troškove
 • mere uticaj na životnu sredinu i osiguravaju odgovarajući nivo bezbednosti
 • sprovode mere prevencije i za životnu sredinu i za organizaciju, lica i poslovanje
 • uspešnije upravljaju ekološkim rizicima
 • steknu konkurentsku prednost i poboljšaju poziciju na tenderima
 • povećaju nove poslovne mogućnosti
 • Ispune zakonske obaveze
 • povećaju poverenje zainteresovanih strana i kupaca
 • poboljšaju reputaciju i pozicioniranost na tržištu
 • unaprede kompletni uticaj na životnu sredinu
zaštita žs u kontekstu korproartivne bezbednosti

Naravno, ključni razlog za primenu sistema upravljanja zaštitom životne sredine koji koristi zahteve ISO 14001 je zaštita i unapređenje životne sredine primenom propisanog okivra zahteva i smernica čime se postiže upravljanje ekološkim rizicima, a po automatizmu smanjuje se i izloženost firme, njenog poslovanja, imovine i lica ekološkim katastrofama koji mogu biti visokorizični i dovesti kompletnu korporarativnu strukturu (lica, kapital, poslovanje) u pitanje. U tu svrhu, sprovodi se sveobuhvatna procena rizika kojom se sagledavaju sve pretnje i rizici koji mogu ugroziti poslovanje jedne kompanije, uključujući i zaštitu životne sredine i kontekst vanrednih situacija.

Kako impelemntacija ovog standarda direktno utiče na vaše poslovanje?

1) Poboljšava imidž i kvalitet

Ako vaši ugovori ili tenderi zahtevaju sertifikat ISO 14001, onda je ovo očigledna prednost. Ali, čak i ako to nije formalni uslov, vrlo često će vaše klijente, kupce, partnere i lokalnu zajednicu zanimati kako brinete o okolini. Potrošači su sve više zabrinuti zbog ekoloških praksi kompanija i implikacija procesa proizvodnje kao i samih proizvoda na životnu sredinu. Jedan od načina da uverite sve ove ljude da ste posvećeni upravljanju svojim uticajima na životnu sredinu jeste da imate vidljiv sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji će identifikovati i kontrolisati te uticaje. Ovo može poboljšati vaš imidž, pomoći vam da održite dobru javnu sliku i poboljšati odnose sa zajednicom – što može pomoći u poboljšanju vašeg udela na tržištu sa (n)ovim zainteresovanim stranama.

2) Usklađeni ste sa zakonom

Jedna od najvažnijih stavki koja može proizaći iz primene ISO 14001 je pružanje okvira za identifikovanje, praćenje i usklađivanje sa različitim ekološkim zahtevima koji važe za vaše procese. Naravno, veoma je bitno da poštovanje važećih zakona postoji i pre usvajanja i primene sistema upravljanja zaštitom životne sredine, ali sam sistem direktno pomaže u održavanju usklađenosti. Sem što ste zakonski usaglašeni, vi delate u pravcu zaštite okruženja, a ujedno primena standarda predstavlja afirmativni okvir za identifikovanje i poštovanje različitih zakonskih, regulatornih i ugovornih zahteva, što po default-u jača vaš kredibilitet i tržišnu poziciju.

3) Poboljšava kontrolu i upravljanje troškovima

Sve kompanije žele da smanje troškove – što je jedina zajednička činjenica za sva privredna društva na nivou svetske ekonomske scene  – ali možda se pitate kako sistem upravljanja zaštitom životne sredine može pomoći u kontroli troškova. Prvi način da se to uradi je da se sistem koristi za identifikovanje, kontrolu i smanjenje broja ekoloških incidenata koji mogu koštati vašu kompaniju znatno više od ulaganja u bezebdnost usled novčanih kazni, obnove i sanacije,  obnavaljanja poslovanja usled nekog incidenta. Drugo, aspekt unapređenja sistema upravljanja zaštitom životne sredine možete koristiti za smanjenje troškova radeći na očuvanju energije i ulaznih materijala potrebnih procesima vaše kompanije,a  to reguliše standard.

4) Omogućava efikasnost procesa poslovanja

Element kontinuiranog poboljšanja koji je sastavni element zahteva ISO 14001 može se iskoristiti da od manjih koraka i uspeha pređete na veće promene, benefite i poboljšanja na makroplanu posebno kada su u pitanju poboljšanja u organizacionim procesima. Ove sistematične procese promena  omogućavaju izgradnju reputacije i smanjenje troškova kao što je gore pomenuto, ali i motivaciju  zaposlenih koji mogu da pronađu nove i bolje načine da smanje vaš uticaj na životnu sredinu i uštede vreme i resurse kada poboljšaju procese i iskažu svokju punu produktivnost i inovativnost. Kada su ljudi uključeni u kulturu i kada postoji kolektivna svest o bezbednosti i sinergija, postaju više zainteresovani i angažovani u ostvarenju  zajedničkih ciljeva. Implementacija standarda reflektuje se i na ljudkse resurse, kao jedan veoma važan segment u organizacionim procesima.

5) Smanjuje fluktuaciju zaposlenih

Obzirom na izbor u kompaniji koja pokazuje brigu za životnu sredinu i one koja to ne čini, većina ljudi bi više volela da svoj radni odnos započne i održi u prvoj kompaniji. Zaposleni koji se angažuju u grupnim naporima da smanje ekološki pečat kompanije, često imaju povećan fokus i produktivnost i rešenost da ostanu u takvoj firmi. Dakle, svaki dinar potrošen na pomoć zaposlenima da se više angažuju vredi više nego odeljenje za regrutovanje i zapošljavanje, što često organizaciju košta mnogo više nego opredeljenje da uloži u bezbednost.

5/5 - (2 votes)
Prethodni članakMALI GUMB SPAŠAVA ŽIVOTE: E-call u saobraćajnim nesrećama!
Sledeći članak13. oktobar – Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa!