I dalje mislite da bezbednost i zdravlje na radu nije važan faktor uspešnog poslovanja? 10 razloga koji će demantovati vaš stav

Bez obzira o kojoj delatnosti je reč, od građevine do finansija, svako radno mesto nosi svoje opasnosti. Ove opasnosti veoma često se ne shvataju ozbiljno, dok se ne desi nešto zaista ozbiljno, u najboljem slučaju shvati se obukom koju je poslodavac dužan da sprovede na nivou preduzeća. Nijedna opasnost nije bezazlena, pa tako ni konsekvence. Ako se uzrok ne leči odmah, lečenje posledice trajaće dosta duže. Međutim, kompanije moraju znati da obuka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - BZR, nije samo nešto što bi trebalo formalno da se odradi, već nešto što je korisno za poslovanje.

723
- Sponzor članka -hikvision srbija

U savremenom poslovanju, zdravstveni i bezbednosni zahtevi su od krucijalnog značaja za kompanije. Stroga zakonodavna regulativa i smernice znače da preduzeća moraju pokazati svest, ozbiljnost i odgovornost u ovoj oblasti, a obuka je ključna da se to i realizuje.  Nijedna opasnost nije bezazlena, pa tako ni konsekvence. Ako se uzrok ne leči odmah, lečenje posledice trajaće dosta duže. Međutim, kompanije moraju znati da obuka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu  – BZR, nije samo nešto što bi trebalo formalno da se odradi, već nešto što je korisno za poslovanje.

U daljem tekstu navešćemo zašto je domen bezbednosti i zdravlja na radu važan da se inkorporira u funkciju poslovanja.

1.Povećava svest zaposlenih

Bez obzira o kojoj delatnosti je reč, od građevine do finansija, svako radno mesto nosi svoje opasnosti. Ove opasnosti veoma često se ne shvataju ozbiljno, dok se ne desi nešto zaista ozbiljno, u najboljem slučaju shvati se obukom koju je poslodavac dužan da sprovede na nivou preduzeća.  Nijedna opasnost nije bezazlena, pa tako ni konsekvence.  Ako se uzrok ne leči odmah, lečenje posledice trajaće dosta duže.

Uzmimo za primer sledeće: Neispravnost električnih kablova, instalacija, mašina, opreme za rad, nepropisno skladištenje teških kutija i slično, mogu dovesti do teških povreda, smrti ili posledica koje se na zdravlje odražavaju do kraja života.

Da li ste znali da nepodobni kancelarijski uslovi, uzmimo za primer neredovno servisiranje i čišćenje klima uređaja, stvara kancerogene čestice, pa su konsekvence osetne nakon nekoliko godina? A praksa je pokazala, da se o tome, gotovo i ne vodi računa.

U tom kontekstu, i rukovodeća struktura i zaposleni treba da prođu obuku u domenu BZR-a,  jer je  neprocenjiva. Kada imate edukovani personal u firmi o raznim opasnostima na radnom mestu, imate i rešenje za iste; vaši zaposleni znaće da identifikuju opasnost, način na koji će se sa njom pozabaviti – upravljati, kako izbeći predstojeći rizik.

Posebno je korisna obuka koja se odnosi na  vrstu delatnosti, jer se time pokriva specifična opasnost koja je uobičajena za određeno radno mesto. Kada se svest zaposlenih poveća, povećava se bezbednosna kultura, a po automatizmu povećavaju se i drugi ključni parametri koji doprinose kvalitetnijem poslovanju.

2.Smanjiće nesreće i povrede

Ovo se može činiti očiglednim, premda se veoma često ne postupa tako da bi se to što je “očigledno“ i predupredilo. Svrha obuke u domenu BZR-a, je upravo sledeća – smanjiti broj incidenata na radnom mestu. Posledice bezbednosnih incidenata na radnom mestu mogu se kretati od lakših bolesti i povreda, do nesreća i situacija opasnih po život i, u krajnjem slučaju, smrt.

Treningom se ne garantuje sto procentna eliminacija svih incidenata, ali će zaposlene  dovesti u najbolji položaj da iste izbegne, a nezgode i bolesti svede na minimum. Stoga je u najboljem interesu vaših zaposlenih, kao i vašeg poslovanja, pružanje sveobuhvatne i visokokvalitetne obuke o zdravlju i bezbednosti.

3.Zadržavanje kvalitetnih ljudi!

Jedna od najvećih borbi sa kojom se preduzeća uopšte suočavaju je održavanje visokog učinka zaposlenih. Pronalaženje, zapošljavanje i razvijanje sjajnih članova tima izuzetno je skupo za organizacije, pa je važno učiniti sve da takve ljude i zadržite!

Ulaganje u zdravlje i bezbednost zaposlenih i promovisanje istog kroz srodnu obuku, pokazuje vašem timu da cenite svoje zaposlenie, što je krucijalna stavka u biznis strategijama u domenu zapošljavanja i zadržavanja kadrova.

Mnogo je verovatnije da će zaposleni koji se osećaju vrednim, ostati u istoj kompaniji. Naravno, obezbeđivanjem radnih uslova koja se reflektuju kroz bezbedan i zdrav rad takođe sprečavaju i  povrede ili bolesti povezane sa radom zbog kojih zaposleni privremeno izostaje sa posla.

4.Povećanje produktivnosti zaposlenih

Efikasna obuka o zdravlju i bezbednosti takođe će pomoći da se poveća produktivnost vašeg poslovanja. Bolja zdravstvena i bezbednosna obuka znači da je manje verovatno da će doći do nezgoda i bolesti povezanih sa radom, koje uzrokuju izostanak sa posla. Ako se ne provere, ove vrste izostanaka mogu često da “sakate“ produktivnost kompanije i u velikoj meri oštete performanse. Promovisanjem boljih zdravstvenih i bezbednosnih praksi efikasnom obukom zaposlenih, vama ostaje više novca “u džepu“, ostvarujući značajne poslovne rezultate.

5.Zaposleni će više ulagati u bezbednost na radnom mestu

Sveobuhvatna obuka u domenu bzr-a, na radnom mestu, ne samo da povećava svest i znanje članova tima u ovoj oblasti, već i njihovo ulaganje u proces. Dobro je dokumentovano da promocija zdravlja i bezbednosti na radnom mestu dovodi do toga da zaposleni preuzimaju individualnu odgovornost kako bi osigurali da je njihovo radno mesto bezbedno.

To znači da će ceo tim aktivno promovisati bezbedno radno okruženje i identifikovati i baviti se problemima koji se mogu pojaviti. Kao što možete da zamislite, ovo  dovodi do ređeg nastanka  nesreća, bolesti i izostanaka.

6.Zakonski ste usaglašeni!

Pored očiglednih briga za dobrobit zaposlenih, kompanije takođe imaju vrlo specifične odgovornosti propisane zakonom kada je reč o bezbednosti na radnom mestu. Sveobuhvatna i efikasna obuka zaposlenih je od suštinskog značaja kako bi se osiguralo poštovanje ovih pravila.  A u vezi sa tim zaštićeni ste i od:

7.Pokretanja sudskog postupka

Iako bi bezbednost zaposlenih trebalo da bude sama po sebi briga, naravno, preduzeća ovaj korak shvataju ozbiljno tek kada zateknu plavu kovertu, pa se nađu u “nebranom grožđu“ kako bi zaštitili svoje poslovne interese. Obuka u domenu bezbednosti i zdravlja na radu je važna da bi se uradilo upravo ovo, pomaže u zaštiti kompanija od potencijalnih tužbi i zahteva za naknadu štete.

Kada je zaposleni povređen ili se razboli zbog posla, organizacija može biti odgovorna za pravne radnje, što u nekim slučajevima može biti štetno za kompaniju. Ispunjavanje zahteva u domenu BZR-a,  ne samo da štiti zaposlene, već štiti i poslovanje.

8.Ušteda finansijskog kapitala

Obuka u domenu bezbednosti i zdravlja na radnom mestu može unapred zahtevati neka finansijska ulaganja, ali to će se i više nego isplatiti na duge staze. Nesreće i bolesti na radnom mestu mogu biti veoma skupe: ne samo u pogledu tužbi i naknada, već i zbog izgubljene produktivnosti i direktnih troškova. Medicinski troškovi, lekovi i rehabilitacija mogu se povećati čak i zbog manjih incidenata i bolesti. Tu su i indirektni troškovi poput popravljanja oštećenja opreme, zapošljavanja i obuke zamenskog osoblja, administracije i izveštavanja o incidentima i zahtevima, i loš publicitet, što bi dugoročno moglo skupo koštati vašu kompaniju. Sve u svemu, ulaganje u obuku je mnogo bolje za budžet kompanije!

9.Smanjiće stres

Nisu samo fizičke bolesti kvalifikovane kao povrede. Usled ubrzanog životnog tempa u današnje vreme,  emocionalno i mentalno blagostanje takođe je glavna briga na “modernim“ radnim mestima. Stres i druga pitanja mentalnog zdravlja mogu imati značajne, dugoročne negativne uticaje na zdravlje zaposlenih, što rezultira niskom produktivnošću i štetom u kompletnom poslovanju.

Ne samo da dugotrajni stres dovodi do emocionalnih problema kao što su nedostatak fokusa, anksioznost i smanjena produktivnost, već može izazvati i stvarne probleme sa fizičkim zdravljem, uključujući probavne probleme, nesanicu, glavobolje i još mnogo toga.

Ova obuka može da obuhvati strategije za upravljanje stresom na radnom mestu. Oni se mogu kretati od ličnih strategija koje pojedinci mogu primeniti, do širih strategija na radnom mestu koje bi rukovodstvo moglo uzeti u obzir da bi smanjilo nivo stresa svojih zaposlenih.

10.Podstaći će komunikaciju i kvalitetnije interpersonalne odnose

Jedna od najvećih prepreka zdravlju i sigurnosti na radnom mestu je nedostatak komunikacije. Incidenti se često dešavaju jer zaposleni ne obaveštavaju nadređenog ili kolege o problemima ili opasnostima. Dobra obuka o zdravlju i bezbednosti će edukovati zaposlene o tome kako efikasno komunicirati o ovim pitanjima i podstaći ih na to.

5/5 - (2 votes)
Prethodni članak10 NAJMOĆNIJIH KOMPANIJA ZA VIDEO NADZOR U 2020. GODINI!
Sledeći članakZašto je procena rizika važna za maloprodajne objekte i šoping centre?