Zašto je procena rizika važna za maloprodajne objekte i šoping centre?

Izradom procene rizika procenjuju se sveukpuni rizici koji mogu ugroziti lica, imovinu i poslovanje, što je prilično širi kontekst u odnosu na uobičajena pitanja zabrinutih vlasnika koji najčešće percipiraju samo jedan bezbednosni rizik – krađe.

591
- Sponzor članka -hikvision srbija

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je izuzetno važan korak ka poboljšanju bezbednosnog stanja kompanije u svim domenima, od fizičkih aspekata bezbednosti, pa do onih koji rezultiraju uvećanjem i ekspanzijom biznisa, koji se se dalje reflektuje kroz investicije i ulaganja u dalje poslovne i bezbednosne poduhvate.

Naime, izradom procene rizika, procenjuju se sveukpuni rizici koji mogu ugroziti lica, imovinu i poslovanje, što je prilično širi kontekst u odnosu na uobičajena pitanja zabrinutih vlasnika koji najčešće percipiraju samo jedan bezbednosni rizik – krađe.

Procenom rizika se sagledavaju svi krucijalni aspekti bezbednosti i apropo toga definišu mere kojima će se identifikovani rizici smanjiti ili eliminisati. Podrazumeva niz kompleksnih radnji analize bezbednosnog stanja kroz 11 grupa rizika, od kretanja poslovnih procesa, preko bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, fizičko-tehničkog obezbeđenja maloprodajnih objekata, imajući u vidu realno stanje na svim lokacijama kao i postojeće mere.

U maloprodajnim objektima bezbednost je glavni prioritet jer je krađa najčešći izvor ugrožavanja, te se Procenom rizika postižu sledeći efekti:

Sprečavanje krađa i drugh bezbednosnih pretnji 

Procenom rizika, može se predvideti verovatnoća nastupanja određenih bezbednosnih rizika, njihova frekventnost, intezitet, na osnovu analize eksternog i inernog okruženja, poput krađe ili nekih drugih ugrožavanja, a shodno tome predlažu se i neophodna rešenja koja organizacija treba usvojiti.

Procenu rizika, ne može raditi bilo koje lice, već lice koje poseduje licencu, kompetencije, stručnost, iskustvo. Menadžeri rizika studioznom analizom identifikuju sve moguće bezbednosne rizike u vašem objketu i u skladu sa tim ih rešavaju, konkretno, daju stručne preporuke i savete na koji način se može sprečiti krađa. Da napomenemo, krađa ne mora biti samo otuđenje robe od strane potencijalnog kupca, već je vrlo često zastupljena “latentno“ i frekventno od strane zaposlenih lica lažiranjem faktura proizvoda i slično što dugoročno rezultira enormnim odlivom finansijskog kapitala kompanije u džep zaposlenog, a procenom rizika sagledava se upravo i taj aspekt. Dakle, sveobuhvatnije nego što ste mislili.

Osim sprečavanja interne i eksterne krađe, procenom se sagledavaju svi mogući rizici, ukljulujući i interpersonalne odnose zaposlenih i relacija zaposlen- mušterija. Regulišu se prepirke, konflikti i druga pitanja koja su povezana sa uređenjem vašeg retail objekta, uključujući definisanje i postavljanje bezbednosne opreme, definisanje potrebe za fizičkim obezbeđenjem, planiranje u slučaju vanrednih situacija i drugo. Kada procenite bezbednosni rizik, možete se pozabaviti bilo kojim potencijalnim bezbednosnim problemima koji bi se mogli pojaviti u vašem preduzeću.

Poboljšava nadgledanje i kontrolu

Budući da je krađa toliko zastupljeno i značajno pitanje u maloprodajnim objektima, vlasnici i menadžeri daju prioritet praćenju putem sistema video nadzora. Neophodno je postaviti adekvatne tehničke uređaje (video nadzor), kojim se postiže preglednost objekta, a takav potez je ujedno i mera odvraćanja, imajući u vidu obaveštenje o video nadzoru koji objekat koristi, zamenom strukture zaposlenih ili vršenjem bezbednosnih obuka u cilju povećanja bezbednosne kulture. Na taj način stvaraju se optimalni uslovi za poslovanje.

Identifikacija svih ranjivosti

Kao što smo napomenuli, procena ne rešava samo akutelno pitanje koje vlasnik vidi kao jedini i najvažniji prioritet – krađe. Jedna od najvećih prednosti procene rizika je sposobnost identifikovanja ranjivosti bezbednosnog sistema kompanije, ranjivosti objekta, i svih drugih relevantnih opasnosti koje su predviđene Standardom. Pored faktora rizika od krađa, vaše preduzeće može biti podložno neovlašćenom pristupu ili može biti izloženo slobodnom pristupu u domenu IT zaštite – hakera ili neželjenih „poseta“ u kompanisjke datoteke, te je neophoda sveobuhvatna zaštita srevera i drugih kompanisjkih resursa – nosača podataka.

Definisanje potrebe za instalacijom CCTV ili drugih tehničkih sistema zaštite

Jedna od prednosti dovođenja stručnjaka je njihova sposobnost da identifikuju najbolja mesta za pokrivanje ranjivih tačaka u prostoru, pri čemu se taj zahtev prethodno definiše Procenom rizika. Takođe analizira se i neophodnost ugradnje antivandal sistema, sistema kontrole pristupa i slično, što u krajnjoj liniji može biti i zahtev korisnika.

Postupajte prema Planu obezbeđenja

Po završetku Procene rizika, pristupa se izradi i sprovođenju Plana obezbeđenja koji treba biti orjentir bezbednog postupanja u organizaciji. Plan sadrži specifične porcedure koje odgovaraju karakterističnosti  preduzeća na osnovu dinamike rizika, prirode poslovanja, utvrđenog stanja bezbednosti, uključujući specifične metode za sprečavanje krađe i druge bezbednosne probleme.

5/5 - (5 votes)
Prethodni članakI dalje mislite da bezbednost i zdravlje na radu nije važan faktor uspešnog poslovanja? 10 razloga koji će demantovati vaš stav
Sledeći članakBezbednosni propusti ugrozili baze podataka globalne korporacije Kawasaki!