Smešna strana obezbeđenja

Bezbednost je krucijalna i veoma ozbiljna tema jer se primarno odnosi na zaštitu života, očuvanje imovine, zaštitu i unapređenje poslovanja. Kao i u svakoj branši, postoje momenti koji su zaista neodoljivi i humoristični, jer, kako kažu, ko radi, taj i greši. A danas, humor nam je potrebniji nego ikada.

1196
- Sponzor članka -hikvision srbija

Bezbednost je krucijalna i veoma ozbiljna tema jer se primarno odnosi na zaštitu života, očuvanje imovine, zaštitu i unapređenje poslovanja. U vezi sa tim, od vitalnog značaja je adekvatna procena i odabir kadrova koji će te poslove obavljati maksimalno kvalitetno, profesionalno i etički, bilo da se nalaze u kancelariji, bilo da su na terenu!

Ipak, svako od nas želi da se oseća što bezbednije u okruženju u kome egzistira, bez obzira da li je to kancelarija, porodični dom, javno okupljanje ili tranzit kroz aerodrom.

U svakoj od situacija, obezbeđenje lica imovine, poslovanja, javnih skupova, transfera novca i drugih poslova u domenu privatnog obezbeđenja koji nisu u isključivoj nadležnosti MUP-a, jednostavno se mora odvijati u skladu sa pravilima struke i shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju, poštujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i druga podzakonska akta. No, kao i u svakoj branši, uopšte u životu, postoje momenti koji su zaista neodoljivi i humoristični, jer, kako kažu, ko radi, taj i greši. A danas, humor nam je potrebniji nego ikada. Pa da vidimo šta se dešava ako maštu i previše slobode pustite na volju i stavite u prvi, a bezbednosne procedure u poslednji plan.

1. “Tiho noći moje zlato spava“

Verovatno je kamera opet snimila pogrešno, on je budan, visperan i u pripravnosti, ali mi to ne vidimo!

Spavanje na dužnosti ne samo da nije profesionalno, već je neproduktivno i nebezbedno, kako za štićeni objekat, tako i za samog službenika obezbeđenja. Stvara negativnu sliku kod mlađih kolega i posetilaca, osećaj nesigurnosti, nepoverenja.

Posao službenika obezbeđenja je vrlo odgovoran i zahtevan – treba da štite objekte, lica i poslovanje od mogućih upada, incidenata ili neželjenih situacija koje pomenute štićene vrednosti mogu izložiti riziku i ugroziti. U suprotnom, ukoliko svoje dužnosti, kao na slici,  ne obavljaju savesno i njihov posao shvataju vrlo pasivno, deluju nezainteresovano, indiferentno, onda je vaše poslovanje prepušteno riziku.

2. Pravi Robokop?

Da li bi ste se osećali sigurno u ovoj samoposluzi? Da li su proizvodi na rafovima sigurni? Složićete se da izgled, držanje, stav i ponašanje službenika obezbeđenja značajno utiče na percepciju i lični doživljaj sigurnosti.

Krucijalne karakteristike koje opredeljuju angažman službenika obezbeđenja prevashodno treba da budu: psihofizička sposobnost, karakterne crte, temperament, motivacija, iskustvo, fizička pokretljivost i razvijeni refleksi, spremnost na  najrazličitije scenarije – spremnost na rizik! Nešto ne deluje da je SFO sa slike baš spreman na akciju.

3. Odgovornost na prvom mestu – Ispijajte pažljivo!

Neko je svoju odgovornost prilično “ozbiljno“ shvatio.

Službenici obezbeđenja ili redari na skupovima, imaju zadatak da štite lokaciju, objekat, skup, manifestaciju, a ne da budu učesnici. Svaka interakcija, komunikacija (sa posetiocima, zaposlenima) koja nije definisana bezbednosnim procedurama i izlazi iz delokruga rada i delovanja za koje su angažovani –  nije dozvoljena. Zadatak SFO je preventivne i reaktivne prirode – nadgleda lokaciju, motri na ulaze/izlaze, sumnjive objekte, vozila, a kada uoči odstupanja, nepravilnosti i rizike, dužan je da reaguje i iste svede na minimum. Ukoliko gustira piće ili pomaže učesniku na manifestaciji, kao na slici, ne brinite se, propust je zagarantovan.

4. Bez brige, to je samo pokazna vežba

Slika i prilika da “Svako koristi svoju šansu“.

Kao što smo gore pomenuli, fizičko obezbeđenje angažovano je da štiti objekat, ljudstvo, poslovanje, događaje, da svojim  ponašanjem i stavom bude reprezent i oličenje sigurnosti. Komunikacija sa drugim ljudima odvija se u slučaju obaveštavanja, upozoravanja, legitimisanja, a kako zakon nalaže shodno članu 48. Službenik obezbeđenja proverava identitet lica:

1) koje ulazi ili izlazi iz štićenog objekta ili se u njemu zatekne;

2) koje ugrožava štićeni objekat, prostor ili lice;

3) prema kome upotrebljava sredstva prinude ili koja privremeno zadržava.

Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom izdat od nadležnih državnih organa.

Možda je SFO sa slike, ipak mladiću dao šansu da nauči nešto novo…jer proveru identiteta dotične dame sigurno nije vršio.

5. “Pijana uniforma“

Veoma je važno da uniforma koju nosi službenik obezbeđenja, uliva poverenje i bude reprezent zaštite vitalnih vrednosti, kako se njegova uloga ne bi degradirala i olako shvatila od strane trećih lica i kriminalaca.

Shodno članu 42. Zakona o privatnom obezbeđenju, Službenici obezbeđenja tokom vršenja redarske službe moraju biti u uniformi i opremljeni jednoobraznim jaknama ili prslucima sa svetloodbojnim trakama i natpisom „Obezbeđenje“, a dodatno i „Security“.

Redari tokom vršenja redarske službe dužni su da nose prsluke sa svetloodbojnim trakama i natpisom „Redar“, a dodatno i „Steward“.

Članom 58. pomenutog Zakona, dozvoljeno je da preduzetnici sami izaberu logo, oznake i izgled uniforme koji se propisuje u skladu sa uslovima i poslovima koji se vrše.

Da li je unifroma sa slike lažna unifroma ili samo konfekcijska greška?

6. “Znao sam da je terorista!!“

Verovali ili ne, uprkos propisima, još uvek se dešava da Službenik obezbeđenja izvrši pregled ili pretres lica suprotnog pola, što je posebnim odredbama Zakona izričito zabranjeno.

Kako nalaže član 49. Pregled lica mora vršiti službenik obezbeđenja istog pola, izuzev kada je neophodan hitan pregled lica radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje.

Takođe treba napomenuti da se pregled vrši na mestu koje je prikladno i koje će omogućiti obezbeđenju da obavi svoj posao i detaljno pretraži lice, a ujedno taj proces učiniti manje nelagodnim i neprijatnim osobi koja se pregleda.

 7. “Sve to ide u rok službe“

Nažalost danas se susrećemo sa spavanjem na poslu nešto češće, imajući u vidu starosnu strukturu SFO koja je zastupljena, nedostatak volje i znanja da se u oblasti korporativne bezbednosti više ulaže i da se angažuje veći broj službenika obezbeđenja.  Licenca kao glavni preduslov treba biti prioritet, ali svakako akcenat treba da bude na psihofizičkoj spremnosti, vispernosti, budnosti, mobilnosti, spremnosti na reakciju. Parče papira nas  neće zaštiti već kvalitet ljudstva koji treba biti afirmisan odgovarajućim licencama.

8. “Bolje da zaštitite nego da zažalite!“

Tehnički sistemi zaštite su integralni deo sistema obezbeđenja, i veoma je važno ko je projektuje, ko vrši instalaciju, održavanje i najvažnije kako se ista koristi. Ukoliko imate kontrolu pristupa kao na slici, budite uvereni da ste kompletno nezaštićeni i da će svako imati pristup vašoj kancelariji ili zgradi.

Šifra treba bude u strogoj tajnosti i da je poseduje isključivo određeni broj lica kojima je  odobren pristup datoj prostoriji ili zgradi. 

9. Maksimalno obezbeđen ulaz

Perimetarska zaštita i kontrola pristupa sa angažovanim službenikom obezbeđenja je najbolja kombinacija u zaštiti spoljnih površina i predstavljaju prvu liniju odbrane.  Kako bi se uštedelo na bezbednosti, neko je smatrao da bi ovde jedino rampa bila od izuzetnog značaja i da bi pristup kompleksu maksimalno bio obezbeđen uz minimalna ulaganja. 

10. Ovde sigurno nećete ući!

Koliko god se trudili da shvatite zašto je bezbednosna barijera postavljena baš tu, verujemo da nećete kao ni mi naći logično objašnjenje.

Sigurnosne barijere (turn gate) treba da onemoguće ulaz bez dozvole (kartica, žeton, QR code i drugo). Uglavnom su aktuelne u korporacijskom okruženju, Bankama, kako bi se smanjio broj neovlašćenih i neželjenih ulaza.

4.9/5 - (11 votes)
Prethodni članakIzmenjen Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uskoro kreće sa primenom
Sledeći članakOTPORNI NA METKE: 10 brutalnih vozila za maksimalnu zaštitu