„Može poklon, ali prigodan“: Šta nalaže novi kodeks policijske etike?

Šta neće smeti da objavljuju na društvenim mrežama, kako da se ponašaju i koje poklone mogu da prime policijski službenici? Ove i niz drugih stavki uređuje novi kodeks policijske etike.

177
- Sponzor članka -hikvision srbija

Novi Kodeks policijske etike, koji zamenjuje onaj iz 2017. godine, predviđa osnivanje Кomisije za policijsku etiku. Toj komisiji policijski službenik moći će da se obrati u slučaju nedoumice u vezi sa sopstvenim postupanjem i to pisanim putem. Međutim, komisija neće razmatrati anonimna obraćanja, piše Nova Ekonomija.

Po obraćanju policijskog službenika za „poverljivo savetovanje za konkretno pitanje, Komisija daje mišljenje sa preporukama u roku od 30 dana od dana obraćanja tog službenika.

„Кarakter poverljivosti savetovanja podrazumeva zaštitu privatnosti u komunikaciji policijskog službenika sa Кomisijom“, navodi se u kodeksu.

U Službenom glasniku objavljen je Kodeks policijske etike kojim se utvrđuju pravila o etičkom postupanju policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Prema tom kodeksu, sastav Komisije za policijsku etiku će rešenjem utvrditi ministar unutrašnjih poslova.

Кomisiju čine dva predstavnika nastavnog osoblja koji su angažovani ili su bili angažovani na osnovnim ili master studijama na visokoškolskoj ustanovi osnovanoj za potrebe policijskog obrazovanja, po jedan od predstavnika reprezentativnih sindikata i tri predstavnika Ministarstva. Predsednik Komisije biće rukovodilac iz sedišta Ministarstva.

Kodeks: Može „prigodan poklon“ za policijske službenike

novi kodeks policijske etikeNovi kodeks, između ostalog,  nalaže da policijski službenik ne sme da traži, niti da primi stvar, pravo, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe ili povezana lica, niti obećanje da će dobiti navedeno, a koji utiču, mogu uticati ili izgleda da utiču na nepristrasno ili profesionalno obavljanje dužnosti.

Sa druge strane, prema ovom kodeksu, policijski službenik može da primi prigodan ili protokolarni poklon u skladu sa „zakonom, drugim propisom i aktom o poklonima u Ministarstvu“. 

Takođe, kodeks navodi da prilikom korišćenja društvenih mreža, policijski službenik ne objavljuje tekstove, komentare, fotografije, video ili audio snimke neprimerenog sadržaja kojima se narušava ugled Ministarstva.

Policijski službenik, prema novom kodeksu, ne koristi i ne otkriva neovlašćeno podatke do kojih je došao u službi ili povodom vršenja službe, a naročito one koji bi mogli ugroziti tok zakonitog postupka, odnosno prava trećih lica.

„Informaciono-komunikacioni sistem Ministarstva, odnosno sistem za obradu podataka, policijski službenik koristi isključivo za službeno postupanje,“ piše.

Odredbe ovog kodeksa propisuju i da da u slučaju ograničenja ljudskih i manjinskih prava policijski službenici postupaju, poštujući dostojanstvo, ugled i čast svakog pojedinca i druga osnovna prava i slobode čoveka, kao i da prilikom obavljanja policijskih poslova daju prednost preventivnom u odnosu na represivno delovanje.

Takođe, kodeks nalaže da se policijski službenik i van službe ponaša uzorno i dostojanstveno, izbegavajući radnje i postupke koji mogu narušiti poverenje u rad i ugled Ministarstva.

Prilikom obavljanja dodatnog rada u skladu sa zakonom, policijski službenik vodi računa da ne ugrozi obavljanje policijskih poslova, da dodatni rad ne stvara mogućnost sukoba interesa ili da utiče na nepristrasnost u radu, kao i da ne narušava ugled Ministarstva.

Kako kodeks nalaže, u kontaktima sa trećim licima policijski službenik nastoji da bude pristojan, nepristrasan, objektivan, odmeren i odlučan da u svakoj prilici čuva lični ugled i ugled Ministarstva. Postupanje suprotno odredbama kodeksa predstavlja povredu službene dužnosti.

Povezane teme:

PAZI SNIMA SE! POLICAJCI U SRBIJI NOSIĆE KAMERE I NA UNIFORMAMA

Rate this post
AUTORNva ekonomija
Prethodni članakVožnja u eri velikog brata: Nove kamere pratiće kada kočite i ubrzavate
Sledeći članakROBOTI NA STRAŽI: Da li fizičko obezbeđenje odlazi u penziju?