Dobrodošli i bezbedni: Osnovno načelo poslovanja tržnih centara i velikih poslovnih objekata

„Dobrodošli i bezbedni” je moto bezbednosnog programa Bostonskog Prudential Centra. Za ovaj masivni kompleks sa mnoštvom zakupaca, poslovnim višespratnicama, hotelom, stanovima i maloprodajnim objektima, taj moto ujedno predstavlja i cilj: stvaranje povoljne poslovne sredine koja privlači i zadržava zakupce, mušterije i posetioce

353
Dobrodošli i bezbedni: Osnovno načelo poslovanja tržnih centara i velikih poslovnih objekata
- Sponzor članka -hikvision srbija

Na snazi su jake mere spremnosti za vanredne situacije, sa osobljem koje čine visoko obučeni službenici obezbeđenja i najsavremeniji komandno-kontrolni centar koji predstavlja središte komunikacije za čitav kompleks.

Prudential Centar obuhvata oko 300.000 kvadratnih metara poslovnog i maloprodajnog prostora. Poslovni prostor čine: Prudential kula, zgrada od 52 spratova, izgrađena 1964.godine, futuristička zgrada od 35 spratova, Hantington Avenija 111, sagrađena  2001. godine i zgrada od 25 spratova Hantington Avenija 110, sagrađena 70-tih godina.  

Sadašnje bezbednosne procedure Prudential Centra su napravljenje nakon 11. septembra, kaže Alan Snou, Direktor Sigurnosti i Bezbednosti kompanije Boston Properties.

Džon Telo, Pomoćnik Direktora Sigurnosti i Bezbednosti centra objašnjava:

Pre 11. septembra imali smo tradicionalni bezbednosni program sa tipičnim službenicima obezbeđenja, kao što su oni u većini poslovnih zgrada i šoping centara. Nakon tog tragičnog datuma, postavili smo sebi zadatak da našim zakupcima pružimo osećaj  sigurnosti u visokoj kuli i da eliminišemo strah da će se nešto strašno desiti.

Bolje i stručnije obezbeđenje

Prvi korak koji je kompanija Boston Properties preduzela je bilo poboljšanje tima obezbeđenja. Napravili smo malu grupu visoko specijalizovanih službenika obezbeđenja i nazvali smo je Specijalni tim obezbeđenja. objašnjava Snou.

Članovi Specijalnog tima obezbeđenja su bivši pripadnici policije ili vojske, ili osobe sa diplomom fakulteta za bezbednost ili krivično pravosuđe. Oni su takođe morali proći rigorozne testove fizičkih veština i spretnosti.

Tim ima uniforme koje liče na uniforme pripadnika jedinice specijalnih operacija policije. Nose suzavac za samoodbranu. Odabrani deo oficira pohađa poseban kurs obuke, sa temama kao što su upotreba sile, postupanje sa dokazima, tako da Policija grada Bostona može da im dodeli puno pravo za hapšenje na teritoriji Prudential Centra.

Kada je Specijalni tim uveden u Prudential Centar 2002. godine, bio je odmah dobro primljen od strane menadžmenta, zakupaca, mušterija i posetilaca.

Službenici obezbeđenja patrole počinju svaku smenu sa (kao u policiji) skupom koji vodi rukovodilac smene. Tokom ovog sastanka, službenici obezbeđenja se obaveštavaju o stavkama od posebnog značaja,  kao što su epidemija,  krađa po prodavnicama određenih artikala ili nagli porast džeparenja, kao i o planiranim događajima, posetama VIP osoba ili delovima kompleksa gde se planira izgradnja.  

Nakon toga, oficiri idu u sektore koji su pod njihovom nadležnošću u okviru maloprodajnog prostora, parking garaže, perimetra i svih ostalih zajedničkih delova. Oni obilazak vrše peške, u patrolnim vozilima, na Segway vozilima.

Službenici obezbeđenja se bave istim problemima kao i oni u bilo kojoj maloj zajednici kao što su pozivanje hitne pomoći, uzbune za požar, prijavljivanje oštećene imovine, štete na vozilima, kriminal i krađa po prodavnicama, džeparenje i otimanje torbi. Ipak, on naglašava da se oficiri susreću sa manje krivičnih dela prema ljudima, kao što su napadi ili nasilje u porodici.

Ovde ima 60.000 ljudi svakog dana i službenici obezbeđenja moraju da nauče da procene da li je nešto zaista pokazatelj mogućeg krivičnog dela. Uočljivost obezbeđenja je glavni princip njihove misije i posetioci žele da vide profesionalca koji pristojno izgleda i koji patrolira.

Službenici obezbeđenja su predstavnici kompanije

Ovi službenici su odgovorni za kontrolu pristupa i za sve aspekte bezbednosti u tri visoke poslovne zgrade.   

Prema Telovim rečima, službenici su odabrani zbog njihovih ekstrovertnih ličnosti i orijentisanosti na rad sa klijentima. To je bilo nešto što smo morali da naučimo vremenom, da nam trebaju ljudi koji mogu uspostaviti lični odnos sa zakupcima, kaže on.

Program Security Ambassador napravljen je 2005. godine i on je naglašavao i poboljšavao imidž službenika obezbeđenja, do te mere da se oni percipiraju kao predstavnici kompanije Boston Properties. Tada su službenici prošli obuku za odnos sa klijentima, ali i za prvu pomoć i reanimaciju.  

Predstavnici obezbeđenja se takođe nalaze na recepciji Prudential kule i Avenije Hantington 101 i 111. Oni 24 časa dnevno proveravaju posetioce, primaju pakete i nadziru situaciju u zgradi u utovarnim delovima i teretnim liftovima.

Svi službenici kompanija zakupaca su obavezni da prislone svoju službenu ID karticu na čitač prilikom ulaska u ove zgrade. Nakon toga, svaki službenik mora da pokaže karticu službeniku obezbeđenja, koji zatim poredi osobu sa fotografijom na kartici. Ukoliko je identifikacija pozitivna, osoba može proći kroz predvorje do liftova.  Kada uđe, osoba mora nositi karticu, da bi ušla u lift i na sprat na kome radi.

Kontrolni centar je „mozak operacije”

Kontrolni centar kompanije Boston Properties (KC) se nalazi u Prudential kuli. Otvoren je 2004. godine, u njemu rade operateri koji su odabrani na osnovu sposobnosti za vršenje više radnji istovremeno, konkretnog reagovanja i  komunikacije, što je neophodno u visoko stresnim okolnostima sa bezbednosnog aspekta.

KC prima i snima  informacije sa preko 300 CCTV kamera, koje su locirane po Prudential Centru i na još 40 zgrada kompanije Boston Properties na široj teritoriji Bostona. KC takođe nadzire sve kontrolne tačke i kontrole pristupa, sistem grejanja, ventilacije i klimatizacije, lift i ostale mehaničke i električne sisteme. Sve kamere su povezane na primarni i sekundarni DVR, tako da se video snimci snimaju na dva mesta.

Operateri Kontrolnog centra su specijalizovana grupa i deo njih su oficiri, deo inžinjeri, ali ima i policajaca. Operateri rade sa  manjim problemima kao što su krađa u prodavnici ili manja oštećenja vozila u parking garaži, ali i sa velikim problemima, kao što su nesreća na gradilištu, požar u kancelarijama ili pucanje cevi i poplava u podrumu višespratnice.

Operateri KC mogu odgovoriti na pozive sa više od 400 javnih stanica za pozivanje pomoći, lociranih u garaži, spoljnim zajedničkim zonama, liftovima, hodnicima i na stepeništima. Oni zatim koordinišu intervencije.

Operateri, nadgledaju namensku i-mejl bazu za vanredne situacije za brzo i istovremeno kontaktiranje svih zakupaca u slučaju vanredne situacije. Postoji, takođe, posebna telefonska linija koja omogućava zakupcima koji zovu iz ili izvan Prudential Centra, pristup najnovijim informacijama u vezi sa vanrednom situacijom.

Tokom incidenta, KC može preko sistema razglasa u višespratnici obavestiti ljude o vanrednoj situaciji. Operateri koji vrše ove objave su posebno obučeni za davanje jasnih i merodavnih instrukcija.

Radi se proaktivno sa oblasnim vatrogasnim stanicama. Sprovode se česti obilasci kompleksa sa osobljem koje bi reagovalo na stvarni požar. Ide se niz stepenište, vatrogasci vide opremu i upućeni su u planove spratova.

Program upravljanja tokom vanredne situacije Snou naziva sofisticirani, formalni sistem evakuacije sa spratova” u kome zakupci formiraju timove za evakuaciju sa spratova. Praktične vežbe se vrše na pola godine, da bi se obezbedilo da svi službenici zakupaca budu upoznati sa signalima sistema za uzbunu i načinom rada, sa procedurama, izlazima za slučaj opasnosti i stepeništem.

U ovim vežbama, ljudi dolaze do stepeništa i spuštaju se tri sprata jer se veruje da je važno da ljudi prožive ovo iskustvo, a ne samo da znaju gde se nalaze izlazi za evakuaciju.

Jednom godišnje, u svakoj zgradi se vrši vežba evakuacije cele zgrade.

U jednom danu se sprovodi vežba evakuacije samo za jednu zgradu. Svrha vežbe je simuliranje vanredne situacije i usmeravanje ljudi iz zgrade do spoljnih tačaka za okupljanje.  

Ova vrsta simulacije uči osobe šta da čine u vanrednim situacijama, upoznajući ih ne samo sa stepeništem, već i sa tim gde će izaći na prizemlju i puteve do mesta za okupljanje.

Zapravo, kaže Snou, nedavno se desio veliki incident, kada se dokazao značaj vežbi. Prošlog avgusta, velika vodovodna cev je pukla i hiljade galona vode je naviralo u donje delove Prudential kule, te su mnogi sistemi zgrade kao što su liftovi, sistem grejanja, ventilacije i klimatizacije i struja bili onesposobljeni. Ova višespratnica je morala da bude potpuno evakuisana.

Evakuacija je obavljena bez greške. Osoblje, obezbeđenje, zakupci, timovi za evakuaciju svi su znali šta treba da rade.

Mediji su bili na licu mesta, intervjuisali su jednu službenicu protivpožarnog nadzornika na spoljnoj tački evakuacije. Ona je potvrdila TV reporteru da su stanari dobro obučeni i da su izašli iz zgrade smireno i organizovano.

Ovaj improvizovani intervju nestručnog lica bila je konačna potvrda vrednosti obuke i njene isplativosti u vanrednoj situaciji.

Povratne informacije koje se dobijaju od zakupaca takođe čine tim za bezbednost veoma ponosnim. Svake godine, kaže Snou, sprovodi se anketa zakupaca, kojom se proverava stepen zadovoljstva bezbednosnim programom Prudential Centra.

Pozitivni odgovori čine između 98 i 99 procenata.

5/5 - (5 votes)
IZVORSecurity Management
Prethodni članakKako video nadzor u vašem maloprodajnom objektu može drastično povećati profit?
Sledeći članakŠta su strani investitori u Srbiji dobili angažovanjem pripadnika svojih službi bezbednosti?