Jovana Mladenović, menadžer procene rizika: Kvalitetna procena rizika čuva vitalne vrednosti organizacije

„Procena rizika povećava stepen korporativne bezbednosti i daje joj novi pravac, zasnovan prvenstevno na preventivnim merama. Cilj procene je da predvidi izazove i pretnje kojima je izložena jedna organizacija kroz analizu 11 grupa rizika, i da osposobi organizaciju da svojim delovanjem utiče na njihovo ili potpuno eliminisanje ili svođenje na najmanji mogući nivo”, objašnjava u razgovoru za SecuritySEE objašnjava master menadžer za procenu rizika Jovana Mladenović

1947
Jovana Mladenović, menadžer procene rizika: Kvalitetna procena rizika čuva vitalne vrednosti organizacije
- Sponzor članka -hikvision srbija

Zakonski rok za donošenje ovog dokumenta je 16. decembar, a kazna je za pravno lice prekršajna i kretaće se u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

Zakon o privatnom obezbeđenju uveo je obaveznu izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. U čemu je značaj procene rizika?

  • Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je u neku ruku krovni akt koji ima za cilj da obuhvati sve potencijalne bezbednosne izazove, rizike i pretnje po jedan i sistem, i predloži mere za tretman istih. Implementacijom tih mera sistem postaje osposobljen za preventivno i represivno delovanje u krizama, kao i očuvanje svojih vitalnih vrednosti.

Vlada Srbije je polovinom decembra prošle godine donela Uredbu o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđnih objekata. Šta su obavezno obezbeđeni objekti?

  • Obavezno obezbeđeni objekti u smislu te uredbe su decidno navedeni u članu 2 te Uredbe, a ono što je zanimljiva informacija jeste da tu spadaju i objekti koje gotovo svakodnevno posećujemo, kao što su tržni centri, autobuska i železnička stanica, aerodrom, stadioni fudbalskih klubova Partizan i Crvena zvezda i mnogi drugi.

Da li su kompanije postale svesne neophodnosti kvalitetno urađene procene rizika, ali i svoje zakonske obaveze?

  • Jako je mali broj onih koji su ispunili svoju zakonsku obavezu, nažalost kao i za sve i u ovoj oblasti se čeka poslednji tretunak za implementaciju zakonskih obaveza.  Primena zakona trenutno zavisi od ličnog stava odgovornog lica, često se nailazi na grub stav i negodovanje, stoga verujem da tek kada inspekcije formirane pri MUP-u krenu da obilaze obavezno obezebeđene objekte, Zakon će u potpunosti zaživeti.

Savremeno okruženje generiše sve veći rizika i pretnji. Na koji način procena rizika utiče na korporativnu bezbednost?

  • Procena rizika povećava stepen korporativne bezbednosti i daje joj jedan novi pravac, zasnovan prvenstevno na preventivnim merama. Cilj procene je da predvidi izazove i pretnje kojima je izložena jedna organizacija kroz analizu 11 grupa rizika i da osposobi organizaiju da svojim delovanjem utiče na njihovo ili potpuno eliminisanje ili svođenje na najmanji mogući nivo. Naravno, sa svakodnevnim progresom čovečanstava i nauke, svedoci smo i stvaranja novih vidova ugrožavanja sistema bezbednosti, stoga je bitno napomenuti da je zakonodavac predvideo inovaciju procene rizika sa promenom unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja organizacije, a najmanje jednom u tri godine, što je od vitalne važnosti, jer fakat nisu isti rizici danas, kao što su bili pre 5 i 10 godina.

Koliko je bitno da se procena rizika vrši od strane stručnih lica koja poseduju licencu Ministrstva unutrašnjih poslova?

  • To je od velike važnosti posebno rukovodstvu za čiju se ustanovu vrši procena, prvenstveno zato što procena koja je izrađena od strane pravnog i privatnog lica koje nije licencirano nema nikakvu upotrebnu vrednost, što formalno-pravno posmatrano znači da je u prekršaju i lice za koga je taj akt izrađen, kao i onaj koji je taj akt izradio. Osim toga, lice bez položenog stručnog ispita nema adekvatne veštine i sposobnosti da samu procenu izradi u skladu sa važećim normama, te će samim tim i upotrebna snaga akta biti vrlo diskutabilna.
5/5 - (10 votes)
Prethodni članakKako su mediji postali instrument u rukama obaveštajnih službi?
Sledeći članakLični podaci na izvolte: Hakeri došli do podataka 31 miliona korisnika Al.typea