Požar i evakuacija na radnom mestu: GDE? ŠTA? KAKO?

Protokol evakuacije i gašenje požara mora "ući u krv“ kako bi se u takvim situacijama automatski odreagovalo po protokolu. Efikasne protivpožarne - simulacione vežbe su sastavni deo kompanijskog bezbednosnog plana.

770
POŽAR I EVAKUACIJA NA RADNOM MESTU: Gde? Šta? Kako?
- Sponzor članka -hikvision srbija

Požar predstavlja jednu od najvećih bezbednosnih pretnji na radnom mestu, ne samo za zaposlene već potencijalno i za širu javnost u neposrednoj blizini. Može dovesti do ozbiljnih povreda ili čak smrtnih ishoda. U zavisnosti od gorivih materijala u internom i eksternom okruženju, inteziteta širenja vatre i trajanja, može nastati velika materijalna šteta takvih razmera da firma jednostavno mora obustaviti rad na neodređeno vreme.

Iz ovih razloga od ključnog značaja je da firma poseduje efikasan plan evakuacije prilagođen radnom mestu. U ovom članku izložićemo osnove bezbednosti za planiranje i kreiranje, ažuriranje i implementaciju temeljnog i efikasnog plana evakuacije od požara u poslovnom okruženju.

Da li vaši zaposleni znaju šta da rade u slučaju požara ?

evakuacija

 • Gde da izađem?
 • Kako da prođem?
 • Koga da zovem?

Iako mislimo da sve znamo, krizne situacije poput požara, najčešće nam pokažu suprotno. Znanja koja smo usvojili je potrebno primeniti u realnim okolnostima, a da stvar bude još stresnija, nemate pravo na grešku. U vezi sa tim, poslodavac je zakonski u obavezi da donese neophodna interna akta shodno zakonu o zaštiti od požara, uključujući i temeljan Plan evakuacije.

Iako postoje bitni i zajednički elementi u svakom planu evakuacije, određene komponente moraju biti prilagođene vašem radnom mestu. Zašto je to slučaj?

Ne postoje dva ista radna mesta! 

Rizici nastajanja požara kao i prepreke za bezbednu evakuaciju, jedinstveni su za vaše poslovno okruženje.

Uzmimo za primer gradilišta, fabrike, rudnike, gde su konfiguracija terena i okruženje izuzetno dinamični i gde se prepliće više fakotra koji mogu negativno uticati na rizike od požara. U takvom kontekstu neophodna su česta ažuriranja plana evakuacije i svakako izrada Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Šta učiniti u slučaju požara na radnom mestu?

evakuacioni plan

Koje su to osnovne stvari koje zaposleni mora i treba da zna?

 • Morate biti upućeni gde se nalaze aparati za gašenje požara. Takođe treba da znate gde je najbliži PP aparat u odnosu na lokaciju nastanka požara
 • Morate znati gde je najbliži evakuacioni izlaz
 • Da znate razliku između požarne sirene i drugih alarmnih sirena kako bi ste prepoznali situaciju i adekvtano odreagovali.

Šta kada identifikujete požar?

 • Odmah upozorite sva zaposlena i treća lica koja su se našla na objektu glasno vićući        >> POŽAR<<       i aktivirajte najbliži požarni alarm sledeći dalja uputstva iz plana obezbeđenja
 • Pokušajte da nađete najbliži evakuacioni izlaz i izađete iz objekta
 • Pre izlaska iz zapaljene zone, ako situacija dozvoljava, pokušajte da ublažite požar PP aparatom. Budite pažljivi dok ovo radite i ne pokušavajte ako je vaša bezbednost i/ili bezbednost drugih ugrožena ili ako postoji veliki požar.
 • Ne zaboravite jedni na druge – pomozite kolegama u nevolji

Zapamtite, svest o situaciji spašava živote!!!

Oktrivanje požara u najranijoj fazi je veoma važno kako za ograničavanje obima požara tako i za sprečavanje povreda i smrtnih slučajeva kao posledica požara.

U toku evakuacije:

 • Ostanite smireni i ODMAH napustite zgradu – zaboravite na papire i radne zadatke
 • Duž evakuacione rute, brzo zatvarajte sva vrata i prozore (ne zaključavajte ih) kako bi ste sprečili širenje dima i vatre na druge delove objekta
 • Ako je dim gust pokrijte nos i usta tkaninom i držite se svetlosnih signala za evakuaciju
 • Ukoliko ste bezbedno izašli, obavestite nadležne da ste van objekta pridržavajući se daljih kompanijskih protokola u slućaju požara.

u toku evakuacije

simulacione vežbe nisu igra

Kada se napravi/ažurira plan evakuacije od požara, vreme je da se taj plan primeni u praksi. U ovom slučaju bukvalno vežbajte, jer protokol evakuacije i gašenje požara mora „ući u krv“ kako bi se u takvim situacijama automatski odreagovalo po protokolu. Efikasne protivpožarne vežbe su sastavni deo vašeg plana bezbednosti na radnom mestu.

Obavezno upoznajte sebe i svoje zaposlene sa vatrogasnom procedurom u vašoj kompaniji. Uverite se da su ove informacije dobro poznate, objavljene, u priručnicima i ispitane/testirane više puta. Odnosno da je dokumentacija izrađena od strane specijalizovanih agencija za zaštitu od požara.

INKORPORIRAJTE ZAŠTITU OD POŽARA U RADNI PROCES

>> Pravovremeno sprovodite obuku o zaštiti od požara kako biste bili sigurni da se svi članovi tima pridržavaju svih protokola o zaštiti od požara koje je uspostavila vaša kompanija.

>> Planovi evakuacije su sastavni deo vašeg programa bezbednosti na radnom mestu.

>> Procena zaštite od požara na radnom mestu treba da se uradi za svaku novu lokaciju ili kada se vaša trenutna lokacija podvrgne promenama.

>> Sve aparate za gašenje požara treba redovno pregledati.

Postojanje ispravnih bezbednosnih procedura, internih akata i odgovarajuće opreme stvara pozitivno, bezbedno i produktivno radno okruženje.

5/5 - (1 vote)
IZVORadvancedct
Prethodni članakImamo li pravo na (pseudo)anonimnost?
Sledeći članakMOĆ PRAĆENJA: Šta prikupljaju aplikacije za praćenje lokacije?