Kako postati uspešan privatni detektiv? Evo koje osobine i kvalitete treba da posedujete

Da li ste osoba sa strpljenjem, oštrim i analitičkim umom, sposobnošću da se dugo fokusirate i željom da dobro obavite posao? Ako to vam to dobro zvuči, onda bi karijera privatnog detektiva mogla biti za Vas. Iako ovo polje nije tako dramatično kao što se prikazuje na televiziji i filmu, može uključivati rešavanje misterija i povremeno može uključivati i malo akcije. Za nekoga ko voli da pronalazi rešenja zagonetki i pomaže klijentima, vredi razmisliti o karijeri privatnog detektiva.

1155
- Sponzor članka -hikvision srbija

Šta kaže zakon?

Detektivsku delatnost mogu da obavljaju pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, a detektivske poslove može obavljati detektiv, ako imaju licencu za obavljanje detektivske delatnosti, odnosno detektivskih poslova izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Licenca se takođe može izdati i fizčkim licima.

A koji su to uslovi potrebni za dobijanje iste, pročitajte u nastavku.

Član 5. Licenca za obavljanje detektivske delatnosti može se izdati pravnom licu koje:

1) je upisano u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji, sa odgovarajućom šifrom delatnosti;

2) ima akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;

3) ima najmanje dva zaposlena detektiva;

4) ima odgovarajući poslovni prostor;

5) ima odgovorno lice u pravnom licu:

(1) koje je državljanin Republike Srbije,

(2) koje je punoletno,

(3) koje ima visoko obrazovanje,

(4) koje je prošlo bezbednosnu proveru u skladu sa ovim zakonom.

Preduzetniku će se izdati licenca za obavljanje detektivske delatnosti ako ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1), 2) i 4) ovog člana i koji ima licencu iz člana 6. ovog zakona.

Član 6. Licenca za vršenje detektivskih poslova može se izdati fizičkom licu:

1) koje je državljanin Republike Srbije;

1a) koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

2) koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine;

3) koje je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;

4) koje je psihofizički sposobno za obavljanje detektivskih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

5) koje je savladalo program obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova;

6) koje je položilo stručni ispit za detektiva pred komisijom Ministarstva.

Smatra se da lice koje ima pet godina radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, poslovima odbrane, bezbednosno-obaveštajnim, na sudijskoj i tužilačkoj funkciji, kao i na stručnim poslovima u sudu ili javnom tužilaštvu, ispunjava uslov iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

Svaki posao zahteva određene tehničke veštine i taktike koje vam pomažu da uspete u karijeri. Isto važi i za industriju privatnih detektiva. Kada ispunite uslove predviđene Zakonom o detektivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013 i 87/2018), možete dobiti licencu za obavljanje detektivskih poslova, izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Da li želite da sprovedete temeljne istrage kako biste pomogli klijentima u različitim slučajevima?

Tada bi se sledeće veštine pokazale izuzetno vrednim. Štaviše, kada tražite privatnog detektiva za lične ili poslovne istrage, trebalo bi da izaberete profesionalca koji poseduje sledeće veštine i osobine:

PROFESIONALNOST

Od prikupljanja dokaza koji dokazuju neverstvo supružnika do intervjuisanja svedoka u slučajevima lošeg ponašanja na radnom mestu, privatni detektivi treba da se bave različitim slučajevima tokom svoje karijere. Međutim, zar neće izgubiti poverenje klijenata ako odaju poverljive informacije o slučajevima?

Stoga, privatni detektivi treba da zadrži profesionalan stav dok komuniciraju sa klijentima. Važno je da se uzdržite od osuđivanja klijenata kada dele lične podatke koji vam mogu pomoći da sprovedete efikasnu istragu.

Kada potencijalni klijent posegne za uslugama privatne istražne firme, može se raspitati kako su privatni detektivi rešavali slične slučajeve u prošlosti. Iako bi trebalo da razgovarate o strategiji kako biste ih uverili da možete da se nosite sa slučajem, uzdržite se od deljenja identiteta i ličnih podataka bivših klijenata.

PAŽNJA PREMA DETALJIMA

Kada je reč o profesionalnim uslugama kao što je praćenje, privatni detektivi mogu imati izuzetno ograničene dostupne informacije. Onda, moraju analizirati određene informacije kako bi pronašali potencijalne klijente, ali i ušli u trag trenutnim kontakt informacijama nestale osobe.

Trebalo bi da imaju „oko za detalje“,  kako im ne bi ništa promaklo, posebno kada je reč o pronalaženju   tragova koji im mogu pomoći u rešavanju izazovnih slučajeva.

STRPLJENJE

 Kada se privatnom detektivu dodeli slučaj, on može biti sklon da hitno reši slučaj i pronađe odgovore kako bi zadovoljio klijenta što je pre moguće. Ali zadatak nije uvek tako lak kao što se čini i ponekad je potrebno više vremena nego što se očekivalo da se pronađu konkretni dokazi.

Na primer, kada su u pitanju nadzorne službe, privatni detektiv će možda morati da provede nekoliko dana držeći subjekta na oku kako bi utvrdio njegovo boravište i kretanje. Dakle, da bi izgradili uspešnu karijeru, detektivi moraju biti izuzetno strpljivi. Trebali biste biti marljivi i dosledni da biste prevazišli izazove sa kojima se možete suočiti tokom procesa.

VEŠTINE KOMUNIKACIJE I POVEZIVANJA 

Mislite li da privatni detektivi rade u samoći i kriju svoje poslovne informacije od ljudi koje sretnu? Onda treba da znate da je ovo samo mit.

Privatni detektivi razumeju važnost umrežavanja i formiraju profesionalne odnose sa klijentima, kao i sa drugim profesionalnim detektivima, koji rade u istoj oblasti. Na ovaj način, oni mogu uputiti klijente u agencije koje se bave specifičnim slučajevima kao što su slučajevi razvoda ako se ukaže potreba.

Štaviše, privatni detektivi i treba da sprovode intervjue sa podnosiocima žalbe, ispitanicima i svedocima radi činjeničnih istraga kada se bave korporativnim slučajevima, uključujući istrage osiguranja i istrage o nedoličnom ponašanju na radnom mestu. Tada im veštine izgradnje odnosa efikasno pomažu da saopšte pitanje sagovornicima i pronađu odgovore.

Takođe, možda će morati da razgovaraju sa službenicima za sprovođenje zakona i svedoče na sudu ako istraga dovede do suđenja.

TEHNIČKE VEŠTINE

Kompjuterska pismenost je neophodna veština u mnogim profesionalnim oblastima i industrija privatnih detektiva nije izuzetak.

Da li je potrebno da sprovodite proveru kandidata tokom procesa provere zapošljavanja? Onda to ne možete učiniti osim ako ne znate kako da pretražujete relevantne baze podataka i pratite javne profile kandidata na društvenim mrežama. Dalje, odlične fotografske veštine bi se pokazale korisnim pri prikupljanju audio-vizuelnih dokaza.

Da li treba da se vrši istraga i potraga za nestalim licem? Tada će vam biti neophodne tehničke veštine.

Slično tome, privatni detektivi koriste GPS tragače, digitalne kamere i opremu za video nadzor kako bi pratili kretanje subjekta tokom prevare u vezi sa naknadom zaposlenih i drugih vrsta istraga. Dakle, trebalo bi da znate kako da koristite najnovije gadžete da biste pripremili validan i sveobuhvatan izveštaj za klijente.

VEŠTINE BRZOG DONOŠENJA ODLUKA

Kada se istražuje slučaj za pojedinca ili preduzeće, vreme je od suštinskog značaja. Možete izgubiti trag prevaranta ili propustiti važan trag ako ne donosite brze odluke. Prema tome, trebalo bi da dobro razmislite i odlučite koje radnje morate preduzeti da biste efikasno sproveli istragu.

Na primer, kada vodite intervjue tokom slučajeva krađe na radnom mestu ili nedoličnog ponašanja, možda ćete morati da smislite odgovarajuća pitanja u pokretu da biste prikupili potrebne informacije.

Štaviše, privatni detektivi treba da budu analitički mislioci sa jakom sposobnošću da dođu do zaključka obradom dostupnih informacija.

SAMOKONTROLA

Dok istražuju privatne ili korporativne slučajeve, privatni detektivi moraju biti posebno oprezni kako bi prikupili dokaze bez kršenja zakona. Zahteva samokontrolu i samodisciplinu kako bi se osiguralo da se pridržavate zakona i da se uzdržite od nemoralnih aktivnosti kao što je uznemiravanje sagovornika radi prikupljanja informacija.

Slično tome, kada pratite subjekte ili vodite intervjue, situacija može izmaći kontroli ako niste pažljivi, a druga osoba može postati uznemirena ili ljuta. Međutim, vaša samokontrola bi vam pomogla da proširite situaciju i rešite konflikt.

Ostati miran i pribran je ključ za sprovođenje efikasne istrage. Pomaže Vam da prikupite informacije, analizirate ih otvorenog uma i donesete tačan zaključak.

Od jakih tehničkih veština do efikasnih komunikacijskih veština, privatnim detektivima je potreban raznolik skup veština da bi uspeli u svojoj karijeri. Kada radite sa klijentima ili vodite intervjue, strpljenje i i socijalne veštine pokazale su se od velike koristi.

Dakle, trebalo bi da zadržite profesionalan stav, fokusirate se na detalje i donosite brze odluke na osnovu dostupnih informacija kako biste zadovoljili potrebe klijenata.

Da li treba da angažujete privatnog detektiva za korporativnu istragu? Tada naš stručni tim može pomoći!

5/5 - (5 votes)
IZVORPrecise investigation
Prethodni članakPEŠACI, STRPLJENJE! Električni trotineti uskoro prelaze na kolovoz, moguće polaganje PSP testa
Sledeći članak„POD BUDNIM OKOM“! Hrvatske autoceste dobijaju 1700 kamera