Top 10 saveta za odgovor na dojavu o bombi u školama i na univerzitetima

Odgovori u slučaju pretnje bombom uspostavljeni su u školama i na univerzitetima,  ali većina njih se bazira na obaveštavanju policije i smernicama koje su stare preko 10 godina. U svetlu sve češćih dojava o bombi širom sveta, obrazovne ustanove treba da razmotre svoje mehanizme reagovanja i odbrane, i da ih prilagode tehnološkm razvoju i pretnjama koje se svakodnevno razvijaju

239
top-10-saveta-za-odgovor-na-dojavu-o-bombi-u-skolama-i-na-univerzitetima
- Sponzor članka -hikvision srbija
  1. Sačuvajte planove i protokole reagovanja poverljivim, i podelite ih samo sa relevantnim subjektima. Mnoge škole postavljaju svoje mehanizme odbrane na različitim mestima, čime se omogućava potencijalnom agresoru da uz pomoć važnih informacija izvrši napad na školu, koristeći upravo planove odbrane u svoju korist.
  1. Prilagodite opšte mehanizame delovanja u opasnosti konkretnoj lokaciji, kako biste otežali potencijalnom napadaču. Dodajte stavke i prilagodite plan svojoj organizaciji, uzimajući u obzir raspored prirodnih i veštačkih barijera, kao i entitete koji se nalaze u blizini.
  1. Razbijte rutinu. Uvek definišite primarni i sekundarni plan evakuacije i uvek ih smenjujte u toku obuke i stvarnog odgovora na opasnost.
  1. Iskoristite tehnologiju kako bi ubrzali i efektivno napustili svoju lokaciju. Količina prenosne energije uključujući mobilne telefone, wi-fi, radio i ostalo je toliko velika u urbanim sredinama da korišćenje dodatnih tehnoloških uređaja za prenos informacija ima veoma nisku mogućnost za aktiviranje ekplozivnih uređaja. Suprotno opštem verovanju, u mnogim slučajevima brzina evakuacije smanjuje rizik slučajno aktiviranih IED (Improvizovanih eksplozivnih naprava). Razmislite o kupovini satelitskog telefona zato što nakon evakuacije može doći do kolapsa mobilne mreže.
  1. Razmotrite NIMS (National Incident Management System) i ICS (Incident Command System) sa svojim timom i implementirajte njihove principe. Ovi dokumenti daju odlične smernice za efikasno upravljanje i odlučivanje u kriznim situacijama, i omogućavaju vam da vi budete ti koji će prvi reagovati.
  1. Trenirajte svoj tim i organizujte praktične vežbe pod različitim okolnostima – pretnja bombom ili sumnjivim uređajem može se desiti u svakom trenutku. Proverite da li ste u stanju da na najbolji mogući način obavite evakuaciju sa promenljivim brojem zaposlenih. Takođe proverite nivo zauzetosti i dostupnosti svojih radnika u svakom trenutku.
  1. Pružite relevantne informacije svom timu – svi zaposleni mogu da primete ili da identifikuju potencijalno sumnjivi predmet. Uverite se da svi znaju da prepoznaju sumnjive znake na nekoj pošiljci ili paketu, kao i činjenicu da bi trebalo sačuvati broj sa kojeg je došla pretnja o bombi u svojoj listi poziva.
  1. Oformite TIM PROCENE OPASNOSTI. Tim procene opsanosti bi trebalo da se sastaje jednom mesečno, da razmatra različite procedure odgovora na opasnost, da se obučava za nepredviđene scenarije, da izgrađuje zajedništvo i da usvaja principe koji će osigurati proaktivan i delotvoran odgovor na različite vanredne situacije. Odgovor na krizu je sastavni deo vaše misije u instituciji kakva je škola ili fakultet.
  1. Prikupite neophodne predmete kao odgovor na opsasnost. Napravite spisak koji obuhvata sve ljude koji borave u obrazovnoj ustanovi, zatim nacrt i plan zgrade, megafon, pištaljke, trake za upozorenje, odeću visoke vidljivosti (fluorescentni prsluci). Budite sigurni da jedan ili više članova tima uvek ima kodiranu i šifrovanu fleš memoriju kod sebe, i da u slučaju opasnosti može da pruži informacije za hitne i ispravne reakcije.
  1. Izgradite dobre odnose sa institucijama i ljudima u svojoj okolini, kako biste stekli uzajamnu podršku u hitnim slučajevima. U nekim situacijama bolje je da se sklonite u obližnju sigurnu zgradu, nego da vaši učenici ili studenti budu izloženi eventualnoj opasnosti. Međutim, budite sigurni da potencijalni agresor nije upoznat sa planom odbrane.

Navedeni saveti nastali su na osnovu rezultata 25-ogodišnjih istraživanja i razmatranja stručnjaka za bezbednost. Škole i univerziteti treba da uzmu u obzir ove preporuke, ali i da ih prilagode svojim karatkeristikama, lokaciji, klimatkskim uslovima, kao i društvenim i političkim faktorima.

Budite sigurni da će ovakav detaljan i praktičan pristup bezbednosti biti opšte prihvaćen i usvojen, ali i posebno koristan za obrazovne institucije.

4.7/5 - (3 votes)
IZVORsecuritymagazine.com
Prethodni članakPRIPREMITE SE ZA PUTOVANJE: Letnji meseci najrizičniji za vožnju
Sledeći članakKo su lake mete: Šta stručnjaci mogu da nauče iz terorističkog napada u Mančesteru?