Najbolja prevencija uz DETEKTORE DIMA! Gde, kako i zašto?

Dim i štetni gasovi imaju tendenciju da se šire brže i delje od samog požara zbog čega najveći procenat strada direktno od udisanja dima i toksičnih gasova, a ne od opekotina.

471
- Sponzor članka -hikvision srbija

Kada kompanija ima velike operativne prostore, uvek se postavlja pitanje gde instalirati detektore dima  koji treba da budu sastavni deo sveobuhvatnog sistema obezbeđenja kompanije.

Dim i štetni gasovi imaju tendenciju da se šire dalje i brže od samog požara zbog čega najveći procenat strada direktno od udisanja dima i toksičnih gasova, a ne od opekotina.

Većina fatalnih incidenata – izbijanja požara dešava se upravo noću, kada u poslovnim prostorima nema nikog, čemu najviše doprinosi nepostojanje sistema za dojavu i gašenje požara i fizičke kontrole stanja na objektu od strane službe obezbeđenja.

Koji su najčešći uzroci požara u kompanijama?

 • Ostavljanje uključenih elektro uređaja nakon korišćenja
 • Neispravne električne instalacije
 • Rad na neispravnim mašinama
 • Pregrevanje mašina usled prašine i prljavih naslaga
 • Varničenje
 • Neispravno ožičenje
 • Kratak spoj
 • Ostavljanje opušaka u korpu za otpatke (pušenje na nedozvoljenim mestima)
 • Nepostojanje ili neispravno uzemljenje
 • Samozapaljenje, paljevine
 • Ostavljanje gorivog i lakozapaljivog materijala pored izvora toplote (papirna, kartonska, drvena građa)
 • Nepažljivo rukovanje zapaljivim tečnostima i nepoštovanje procedura zabrane pušenja ( benzin)
 • Sunčeva svetlost (zagrevanje lakozapaljivih materijala i tečnosti)
 • Atmosfersko pražnjenje i nepostojanje gromobranske instalacije

U svakoj kompaniji neophodno je imati bar neki sistem tehničke zaštite, koji bi ostvario svoju funkciju  i sprečio bilo kakve situacije koja dovode u opasnost ne samo ljude koji svakodnevno rade u organizaciji, već kompletnu kompanijsku infrastrukturu i druge štićene vrednosti (objekte, opremu, sredstva za rad, vozila, materijalne i nematerijalne resurse poput ugleda, informacija ).

Postoje brojni mehanizmi zaštite koje bi ste morali da inkorporirate u svoju organizaciju kako bi ste zaštitili vaše zaposlene i omogućili kontinuiran bezbedan rad, adekvatno poslovanje, kontinuitet i protok informacija  i zaštitu kompletne imovine i resursa.

Projektovanje zaštite zavisi od identifikovanja i analize  opasnosti, koje mogu biti zajedničke za većinu preduzeća, ali i one koje su specifične i imanentne prirodi delatnosti, karakteristikama mikrolokacije, komercijalnim i bezbednosnim trendovima, kompanijskim procesima. Kako to možemo da znamo?

Sprovođenjem sveobuhvatnog projekta procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja vrši se procena rizika kroz 11 grupa opasnosti, počev od opštih poslovnih aktivnosti, preko zaštite od požara, zakonskog usklađivanja, izgradnje ili optimizacije IKT infrastrukture, pa do projektovanja sveobuhvatnog sistema obezbeđenja.

Šta treba da znam o sistemu obezbeđenja?

Sistem obezbeđenja kompanije ne uključuje samo komponente fizičke i tehničke zaštite kao što je angažovanje službenika obezbeđenja, ugradnja video nadzora, primena biometrijske autentifikacije,  već podrazumeva i izradu i implementaciju plansko-organizacijskih dokumenta kojima se omogućava legalna primena i optimizacija postojeće zaštite – upravljanje zaštitom. Procenom se predviđa nivo tehničke zaštite koji ne sme biti manji od onog koji je predviđen aktom i da projektovanje, planiranje, instalaciju, puštanje u rad tehničkih sistema po zakonu vrše stručnjaci sa licencom. Dakle sistem obezbeđenja čine svi komplementarni elementi – tehnički, ljudski i drugi prateći resursi, i adekvatno upravljanje njima. Sistem obezbeđenja uključuje različite nivoe i vrste zaštite imajući u vidu šta se štiti i od čega se štiti: opasnost, vrednost i štetu. Pa tako imamo sisteme kojima se identifikuje i sprečavaju protivpravne radnje interno i eksterno – kamere, kontrola pristupa, protiv-provalni alarmni sistem i sisteme kojima se vrši zaštita od požara.

Kakve veze ima detektor dima sa sistemom obezbeđenja?

Detektor dima je osnovna komponenta sistema zaštite od požara i najbolja početna signalizacija za pripravnost i reagovanje.

Detektore dima mora instalirati stručnjak

Druga stvar koju treba uzeti u obzir prilikom instalacije jeste angažovanje stručnjaka koji će  znati kako i gde da ga instaliraju, kako ne bi bilo bespotrebnih problema sa funkcionisanjem uređaja.

Koje su strateške pozicije za instalaciju?

Detektori dima treba da budu locirani na strateškim mestima kako bi obuhvatili šire poteze prostora  i u slučaju potrebe, odmah zvučno aktivirali. Preporuka je da budu instalirani na pozicijama kao što su recepcije, glavne kancelarije, kanali komunikacije.

Naravno, ako preduzeće posluje u zgradi na više nivoa, na svakom spratu moraju postojati detektori dima, kako bi se garantovala veća bezbednost u slučaju nastanka požara. Takođe, strateško mesto je i skladište, samo što morate uzeti u obzir visinu na kojoj želite da ga postavite, jer će to direktno uticati na njegovu funkcionalnost.

Gde se postavlja?

Uvek se instalira na plafonu, tačnije u centralnom delu prostora za bolju funkcionalnost. Detektori dima imaju alarm koji se aktivira čim “osete“ dim, a dim sam po sebi ima tendenciju brzog širenja, što dodatno olakšava rad detektora. Neophodno je obezbediti da se alarm uređaja čuje sa bilo kog mesta, kako bi se pravovremeno preduzele adekvatne preventivne i akcione mere.

Gde ne treba da se postavlja?

Detektore dima treba izbegavati u oblastima gde se može stvarati para, kao što su kupatila, kuhinje ili trpezarije zato što se alarm može iznenada aktivirati.

Ako želite da garantujete bezbednost u prostorima kao što je kuhinja (ako je firma ima) idealno je, u ovom slučaju, da ugradite poseban termo detektor, jer on ne detektuje samo dim, već velika povećanja temperature u kratkom prostoru i vremenu.

Minimizirajte lažne alarme

 • Aktivacija lažnog alarma zavisiće direktno od pravilne instalacije uređaja.
 • Kao opšte pravilo, a na osnovu nekoliko međunarodnih propisa o zaštiti od požara, može se uspostaviti razdaljina između detektora od približno 9 metara.
 • Takođe, uverite se da mesto gde se vrši ugradnja nema neravnina na plafonu ili neravnine koje bi mogle da utiču na rad vašeg uređaja.

Izaberite tip detektora dima koji vam najviše odgovara

Postoje različite vrste detektora, uključujući jonizacione, optičke detektore dima, detektore plamena, detektore toplote, kombinovane i specijalne, smart detektore. Svaki od njih sa posebnim karakteristikama doprinosi otpornosti vašeg sistema bezbednosti i prevenciji požara.

Kao što ste možda primetili, sistem za detekciju dima će vam pomoći da sprečite požar u bilo kom delu vaše kompanije. Jednostavno morate imati stručnjaka koji će vas voditi kroz proces i reći koji su resursi optimalni i koji najbolje odgovaraju vašim potrebama.

5/5 - (2 votes)
Prethodni članakBlokiran rad Agencije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori
Sledeći članakSKENERI NA AERODROMU: Šta sve mogu da vide?