Najbolje prakse za instalaciju sistema video nadzora

Pre početka bilo kakve instalacije, treba imati na umu rizike i šta se tim sigurnosnim sistemom štiti, u kom obimu. Određivanje potrebnog hardvera i troškova povezanih sa projektom je od suštinskog značaja. Pročitajte u nastavku šta još treba da znate o instalaciji sistema video nadzora

127
Najbolje prakse za instalaciju sistema video nadzora
- Sponzor članka -hikvision srbija

Najbolje prakse: Sistem video nadzora igra značajnu ulogu u podršci javne bezbednosti, zaštiti lica, imovine i poslovanja. Kao bezbednosno rešenje, sistemi kamera obezbeđuju validne dokaze u istragama nakon izvršenja krivičnih dela ili saobraćajnih prekršaja. Na taj način instalacija sistema video nadzora pomaže da se kriminalna aktivnost smanji u rizičnim područjima; na primer, mesta gde kamere nisu prisutne – zadnji ulazi, ograda, parking prostor, područja niskog nivoa vidljivosti i slično.

Da bi ostvarile svoju funkcionalnu primenu, kamere u datom sistemu moraju biti dobro pozicionirane i ispravne. Ukoliko samo jedena ili nekolicina kamera nije adekvatno postavljena ili održavana, posledice mogu dovesti do nedostatka krucijalnih informacija neophodnih za donošenje odluka i rešavanje nastale problematike.

To znači da brojni izvršioci krivičnih dela neće biti uhvaćeni i da će biti u prilici da iznova čine krivična dela, koja će se posledično ogledati u materijalnoj šteti, ljudskim žrtvama, psihičkom, fizičkom nasilju i slično.

Poznavanje željenog krajnjeg rešenja je kritično prilikom dizajniranja i implementacije novog bezbednosnog sistema. Integratori/operateri sistema moraju poznavati različite faktore kao što su obim, troškovi opreme, potrebe IT infrastrukture, varijable vezane za lokaciju i troškovi rada i održavanja.

Sistemi video nadzora su jedinstveni, pa je neophodno rano planiranje i što je moguće potpunija svest o njihovom instaliranju. Fizički faktori instalacije, odnosno oprema, operativna logistika i održavanje sistema, tri su ključna razmatranja koja će pomoći operaterima bezbednosnih kamera da postignu željeni rezultat. Ove najbolje prakse će pomoći da se obezbedi da podešavanje ima malo ili nimalo iznenađenja i da je sistem pouzdan nakon instalacije kada je korisnicima najpotrebniji.

Predviđanje izazova

Pre početka bilo kakve instalacije, treba imati na umu rizike i šta se tim sigurnosnim sistemom štiti, u kom obimu. Određivanje potrebnog hardvera i troškova povezanih sa projektom je od suštinskog značaja. Štaviše, optimalno pozicioniranje, mogućnosti kamera kao i preporuke eksperata određuju gde i koliko će biti potrebno ožičenje ili koji tipovi uređaja za montažu su najpogodniji shodno utvrđenim rizicima na osnovu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, često i Proceni uticaja na zaštitu podataka o ličnosti.

PROCENA RIZIKA: Alat strateškog planiranja

Utvrđivanje i analiza svih faktora u instaliranju sistema sigurnosnih kamera može biti izuzetno kompleksna i naporna. Izradom akta o proceni rizika daju se preporuke na osnovu identifikovanih rizika, a potom se Planom obezbeđenja i Planom tehničke zaštite propisuju konkretne mere i sačinjavaju skice objekta koji treba da bude pokriven sistemima tehničke zaštite.

Određene kamere u sistemu imaće različite ciljeve. Jedna može da nadgleda spoljni perimetar u uslovima slabog osvetljenja zbog čega bi trebalo da ima karakteristiku night vision. Fabrike sa proizvodnim pogonima na primer mogu imati termalne kamere koje detektuju curenje gasova, izbijanje požara i slično.  Kamere koje su postavljenje na ulaznim tačkama mogu imati i te specifikacije, ali je od suštinskog značaja da rezolucija i zumiranje budu vrhunskog kvaliteta.

Da li termovizijske kamere mogu da “vide“ kroz zidove?

Najvažnije je da postoji svest o uvođenju video nazora u poslovno okruženje, kako top menadžmenta tako i nižih menadžera i drugih zaposlenih. Prvi korak je Izrada procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Procenu ne možete raditi sami, već to čine isključivo lica sa odgovarajućim licencama, znanjem i iskustvom shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju.

Razumevanje ograničenja

Neki sistemi video nadzora imaju stotine kamera sa naprednim funkcijama. Opet, nije zgoreg razumeti rešenje kome bezbednosni eksperti najviše teže. U vezi sa tim treba poslušati svaku preporuku da bi se sve postiglo efikasno i pravovremeno.

U fokusu početnih razmatranja treba da budu sledeća pitanja:

  • Koliko i koje vrste kamera koristiti?
  • Koliko je veliko područje koje treba biti pokriveno sistemom video nadzora?
  • Koje mogućnosti kamere mora da imaju?
  • Šta će biti u fokusu vidnog polja kamere u svakom trenutku?
  • Da li je i kada zakonski dozvoljeno da se izvrši instalacija video nadzora?

Sem identifikacije opasnosti procenom rizika, ovim aktom se daje odgovor na sva ova i druga brojna pitanja i legalizuje video nadzor.

Imate li video nadzor po zakonu? Pročitajte OVDE.

Druga razmatranja uključuju rad oko fizičkih barijera kao što su udaljenost do izvora napajanja, infrastruktura zgrade, vremenske prilike itd.

Različiti provajderi kamera nude različite opcije ili ograničenja, tako da je dobro analizirati opremu više provajdera i odabrati najbolju vrstu koja odgovara željenim bezbednosnim potrebama. Neke kamere omogućavaju snimanje visoke rezolucije, noćni vid ili prikaz od 360 stepeni.

15 razloga da ugradite PTZ kameru i još 15 da budete bezbedniji

Kamera treba da poseduje one mogućnosti koji su u skladu sa ciljem njene instalacije Svaka svrha upotrebe video nadzora mora biti unapred definisana, kao i pozicije.

Imajući u vidu broj kamera, sledeća prepreka postaje infrastrukturna logistika nekretnine ili zgrade i njeni izazovi. Električno ožičenje, hardver komandnog centra i izvor napajanja su nekoliko primera infrastrukturnih potreba koje treba detaljno planirati.

Prevazilaženje ograničavajućih faktora nakon instalacije

Dva ograničavajuća faktora koja utiču na efikasnost sistema sigurnosnih kamera nakon instalacije su rad i održavanje. Upravljanje sistemom se razlikuje od održavanja kamera, ali oba pomažu u postizanju opšteg bezbednosnog rešenja. Optimalan broj ljudi koji je potreban za rukovanje sistemom zavisi od obima. Ipak, održavanje će uvek biti potrebno, bez obzira na broj kamera, kako bi se osiguralo da kada su snimci potrebni, oni budu dostupni i kvalitativno upotrebljivi.

Ovi faktori su ograničavajući jer složenost i kompleksnost sistema ne može da funkcioniše bez većeg broja ljudstva i bez podrške tehnologije. Ne samo da će operateri sistema trošiti vreme na zamorno održavanje koje ne donosi profit, već će i obuka biti značajan trošak kako bi se osiguralo da se održavanje obavlja ispravno i od strane zaposlenih od poverenja. Idealno rešenje je integrisanje napredne tehnologije za podršku operacijama održavanja i brzo i efikasno identifikovanje problematičnih kamera.

Putem inteligentnog softvera, mnogi provajderi bezbednosti su prevazišli prepreku održavanja hiljada kamera u više sistema. Softver koristi prepoznavanje slike i može signalizirati kada postoji problem ili kvar sa kamerom; radi kontinuirano i može da nadgleda sve kamere u sistemu 24 sata dnevno. Softver dramatično smanjuje vreme potrebno za identifikaciju i ispravljanje problematičnih kamera, smanjujući šanse da će kamera biti pokvarena ili neispravna kada dođe do krađe, napada ili  neovlašćenog upada.

Ključ za dugovečnost bezbednosnog sistema

Što se tiče sistema bezbednosti i nadzora, neophodno je biti svestan i predvideti sve prepreke koje bi mogle da nastanu tokom instalacije pre nego što počne proces. Međutim, najizazovniji problem koji se javlja nakon instalacije je održavanje. Dok se svi ostali faktori mogu dovoljno pripremiti ili predvideti korišćenjem softvera za kompjutersko modeliranje, održavanje je neizbežno kada se radi sa sistemom sigurnosnih kamera.

Pošto je održavanje neophodno, kritično i predstavlja ozbiljnu smetnju za skalabilnost, inteligentni softver koji može da identifikuje probleme sa sigurnosnim kamerama u deliću vremena je suštinska „najbolja praksa“ da se obezbedi dugovečnost sistema tehničke zaštite. Posebno za sisteme koji se sastoje od desetina ili stotina kamera, održavanje postaje najznačajnija prepreka koju treba prevazići, a softver za inteligentno praćenje je najefikasnije sredstvo za prevazilaženje tekućih problema sa radom uređaja.

5/5 - (1 vote)
IZVORSecurity Magazine
Prethodni članakPAMETNI GRADOVI: TOP 12 NAJBOLJIH NA SVETU – NOVA DIMENZIJA STVARNOSTI 2023
Sledeći članakNBS upozorila građane na novu prevaru: Obratite pažnju na ove SMS poruke!