Osnovana Državna škola za vatrogasce u Zagrebu!

Osnivanje Državne vatrogasne škole definisano je Zakonom o vatrogastvu koja ima sedište u Zagrebu, a trenutan broj učenika koji je započeo školovanje iznosi 174 učenika.

151
Osnovana Državna škola za vatrogasce u Zagrebu!
- Sponzor članka -hikvision srbija

Delatnost Državne vatrogasne škole obuhvata, između ostalog, izradu i predlaganje programa obrazovanja za sticanje odgovarajućih kvalifikacija, sporvođenje obrazovanja, seminara, kurseva, radionica i vežbi za potrebe sistema vatrogasne službe kao i podizanje svesti građana i dece, osposobljavanja u domenu zaštite od požara kao i usavršavanje u domenu zaštite na radu.

Državna vatrogasna škola ima sedište u Zagrebu, njen Statut donosi Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Vatrogasnu školu zastupa i predstavlja direktor, a ona za svoj rad odgovara Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

Osnivanje Državne vatrogasne škole definisano je Zakonom o vatrogastvu gde je propisano kako za potrebe obrazovanja u datoj oblasti, Republika Hrvatska osniva Državnu vatrogasnu školu, a Vlada Republike Hrvatske će uredbom osnovati Državnu vatrogasnu školu i propisati unutrašnju organizaciju i način rada.

Osnivanjem Državne vatrogasne škole omogućava se jedinstveno planiranje i organizovanje rada, izrada standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i izrada strukovnog programa za potrebe zapošljavanja na tržištu rada u sistemu zaštite od požara, koje je kao neprofitna delatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Time se  osigurava ujednačeno osposobljavanje i vrednovanje rezultata, navedeno je u obrazloženju uredbe.

Trenutan broj učenika koji je započeo školovanje iznosi 174 učenika. Od toga ih je 24 u Rijeci, 77 u Zagrebu, 73 u Splitu, a do kraja godine planira se otvaranje novog odeljenja području Slavonije.

5/5 - (2 votes)
IZVORZAŠTITA
Prethodni članakVaš šef može znati svaki vaš korak!
Sledeći članakMALI GUMB SPAŠAVA ŽIVOTE: E-call u saobraćajnim nesrećama!